Webové sídlo ropka.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Záznamy z rokovaní

Záznam zo zasadnutia MV pre ROP zo dňa 5.12.2007

Prílohy:

Prezenčná listina

Ostatné prílohy, ktoré majú formu dokumentov, sú uverejnené priamo v príslušných sekciách stránky www.ropka.sk (Monitorovací výbor - Štatút a rokovací poriadok; Dokumenty na stiahnutie / Programová úroveň)


Záznam zo zasadnutia MV pre ROP zo dňa 28.3.2008

Prílohy:

Prezenčná listina

Ostatné prílohy, ktoré majú formu dokumentov, sú uverejnené priamo v príslušných sekciách stránky www.ropka.sk (Hodnotenie ROP; Dokumenty na stihanutie / Programová úroveň)


Záznam zo zasadnutia MV pre ROP zo dňa 12.6.2008

Prílohy:

Prezenčná listina

Ostatné prílohy, ktoré majú formu dokumentov, sú uverejnené priamo v príslušných sekciách stránky www.ropka.sk (Výročné správy; Dokumenty na stiahnutie / Programové úroveň) 


Záznam zo zasadnutia MV pre ROP za dňa 26.5.2009

Prílohy:

Prezenčná listina

Program zasadnutia

Vyhodnotenie pripomienok - VS ROP 2008

Vyhodnotenie pripomienok - Plan hodnoteni ROP 2007-2013

Vyhodnotenie pripomienok - ukazovatele pre HP

Vyhodnotenie pripomienok - hodnoty pre ISRMOZáznam zo zasadnutia MV pre ROP zo dňa 3.6.2010

Prílohy:

Prezenčná listina

Program zasadnutia

Vyhodnotenie pripomienok - VS ROP 2009


Záznam zo zasadnutia MV pre ROP zo dňa 26.10.2010

Prílohy


Záznam zo zasadnutia MV pre ROP zo dňa 21.06.2011 vrátane príloh

Vyhodnotenie pripomienok - VS ROP 2010Záznam zo zasadnutia MV pre ROP zo dňa 18.7.2012.pdf

Prílohy


Záznam zo zasadnutia MV pre ROP zo dňa 24.6.2013.pdf

Program + prezenčná listina.pdf


Záznam zo zasadnutia MV pre ROP zo dňa 23.10.2013.pdf

Program + prezenčná listina


 

Záznam zo zasadnutia MV pre ROP zo dňa 23.6.2014.pdf

Program + prezenčná listina zo dňa 23.6.2014.pdf

Čítajte FOCUS ROP

V Myjave majú hasičov na pomoc v každej situácii

Hrdinovia z Nového Mesta nad Váhom

Cesty tretej triedy lákajú do Nových Sadov

Slovenské „turínske“ plátno v Hronskom Beňadiku priťahuje ľudí stáročia

Trenčianske hodiny bijú už veselšie

Knižná kultúra v Poprade žije naplno

Spišské Podhradie nežije v stredoveku

O únii najviac vedia v Senici

Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu

Kvalitnejší život v levočskej Materskej škole

Na Základnej škole vo Svite svitá na lepšie časy

Európska posila pre dobrovoľníkov v Nálepkove

V Leviciach si už nikto nikomu nič nezávidí

Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca

Krok za krokom vpred aj v Spišskom Štiavniku

Aj odvaha v Levoči potrebuje správne podmienky

Kto strávi na Bojníckom zámku hodinu - omladne vraj až o rok

V Novej Bystrici majú viac nových stavieb

V Leopoldove sa husi kúpu už len doma 

Dary vedcov a dary Európy v Martine poučia aj budúcnosť

Vianočný dar do Trnavy

Košické múzy v nových šatách

Z košických kasární pochoduje kultúra

Bojnícke vzťahy prinášajú atrakcie

Metro v Holíči je najstarším na svete

Miesto v srdci v Liptovskom Mikuláši 

Kapušany pomáhajú hradu a tak aj občanom

Gbely chránia prírodu, ktorá ich rozvíja

Opustení ľudia našli v Santovke nový domov

Z Bruselu na návšteve slovenských projektov

Atraktívne Kúty chcú pritiahnuť deti

Utrápenú detskú dušu v škole v Hriňovej liečia láskavo

 

Zo Spišskej Belej je mestečko poučenia

Seňa ako európska dedina, ktorá je začiatkom vesmíru poznania

Z drogovej džungle kaštieľ, čo priťahuje (európsku) budúcnosť

Mamuty v Hajnačke lákajú Európu

Ako sa prebúdza do života zakliaty kaštieľ v Galante

Európske cesty nielen pre ľudí

Ako žiť sa učia v Revúcej od tých, čo Európu budovali

Škola hrou v Hlinnom slúži celej dedine

Blaho obce Maňa je blahom aj pre Európu

Často kladené otázky