Webové sídlo ropka.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Kontakty

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - Riadiaci orgán pre ROP

sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Sekcia riadenia programov regionálneho rozvoja

Račianska 153/A

P. O. Box 1

830 03 Bratislava 33

e-mail: inforop@land.gov.sk

IČO: 00156621

sprostredkovateľské orgány pod Riadiacim orgánom pre ROP

Banskobystrický samosprávny kraj
oddelenie SO/RO pre ROP
Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
priestory SO/RO: Dolná Strieborná 1, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
kontaktný bod: Ing. Marta Skalošová PhD., vedúca oddelenia
e-mail: marta.skalosova@bbsk.sk, tel.: 048/ 4325 543

IČO: 37828100


Košický samosprávny kraj
odbor implementácie SO/RO pre ROP
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, Slovenská republika
priestory SO/RO: Strojárenská 3, 042 66 Košice, Slovenská republika
kontaktný bod: Ing. Marek Mitterpák, vedúci odboru implementácie SO/RO pre ROP
e-mail: marek.mitterpak@vucke.sk, tel.: 055/ 6196 640

IČO: 35541016

Nitriansky samosprávny kraj
odbor SO/RO pre ROP
Rázusova 2A, 949 01 Nitra, Slovenská republika
priestory SO/RO: Rázusova 2/A, 949 01 Nitra, Slovenská republika
kontaktný bod: PhDr. Daniela Frajková, CSc., vedúca odboru
e-mail: daniela.frajkova@unsk.sk
, tel.: 037/ 6925 908, 0914 373 354

IČO: 37861298

Prešovský samosprávny kraj
odbor SO/RO pre ROP
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, Slovenská republika
kontaktný bod: Ing. Svetlana Pavlovičová., vedúca odboru
e-mail:
svetlana.pavlovicova@vucpo.sk, tel.: 051/ 7081 151

IČO: 37870475

Trenčiansky samosprávny kraj
odbor SO/RO
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
kontaktný bod: RNDr. Svorad Harcek, PhD., vedúci odboru
e-mail: svorad.harcek@tsk.sk, tel.: 032/ 6555 452, 0901 918 148 

IČO: 36126624

Trnavský samosprávny kraj
Sekcia pre Regionálny operačný program
P.O. BOX 128, Starohájska 10, 917 01 Trnava, Slovenská republika
kontaktný bod: Mgr. Katarína Magulová, poverená zastupovaním riaditeľky odboru implementácie
e-mail: repcikova.martina@trnava-vuc.sk, tel.: 033/ 5559 721

IČO: 37836901

Žilinský samosprávny kraj
odbor SO/RO pre ROP
Komenského 48, 011 09 Žilina, Slovenská republika
kontaktný bod: Ing. Milan Ovseník, riaditeľ odboru
e-mail: milan.ovsenik@zilinskazupa.sk, tel.: 041/ 5032 346, 0905 456 465

IČO: 37808427

Ministerstvo kultúry SR
SO/RO pre ROP PO7 - EHMK Košice 2013
Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava, Slovenská republika

kontaktný bod: JUDr. Jana Šavelová, riaditeľka

e-mail: jana.savelova@culture.gov.sk, soroehmk@culture.gov.sk

tel.: 02/ 20482 940

IČO: 00165182

 

Čítajte FOCUS ROP

V Myjave majú hasičov na pomoc v každej situácii

Hrdinovia z Nového Mesta nad Váhom

Cesty tretej triedy lákajú do Nových Sadov

Slovenské „turínske“ plátno v Hronskom Beňadiku priťahuje ľudí stáročia

Trenčianske hodiny bijú už veselšie

Knižná kultúra v Poprade žije naplno

Spišské Podhradie nežije v stredoveku

O únii najviac vedia v Senici

Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu

Kvalitnejší život v levočskej Materskej škole

Na Základnej škole vo Svite svitá na lepšie časy

Európska posila pre dobrovoľníkov v Nálepkove

V Leviciach si už nikto nikomu nič nezávidí

Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca

Krok za krokom vpred aj v Spišskom Štiavniku

Aj odvaha v Levoči potrebuje správne podmienky

Kto strávi na Bojníckom zámku hodinu - omladne vraj až o rok

V Novej Bystrici majú viac nových stavieb

V Leopoldove sa husi kúpu už len doma 

Dary vedcov a dary Európy v Martine poučia aj budúcnosť

Vianočný dar do Trnavy

Košické múzy v nových šatách

Z košických kasární pochoduje kultúra

Bojnícke vzťahy prinášajú atrakcie

Metro v Holíči je najstarším na svete

Miesto v srdci v Liptovskom Mikuláši 

Kapušany pomáhajú hradu a tak aj občanom

Gbely chránia prírodu, ktorá ich rozvíja

Opustení ľudia našli v Santovke nový domov

Z Bruselu na návšteve slovenských projektov

Atraktívne Kúty chcú pritiahnuť deti

Utrápenú detskú dušu v škole v Hriňovej liečia láskavo

 

Zo Spišskej Belej je mestečko poučenia

Seňa ako európska dedina, ktorá je začiatkom vesmíru poznania

Z drogovej džungle kaštieľ, čo priťahuje (európsku) budúcnosť

Mamuty v Hajnačke lákajú Európu

Ako sa prebúdza do života zakliaty kaštieľ v Galante

Európske cesty nielen pre ľudí

Ako žiť sa učia v Revúcej od tých, čo Európu budovali

Škola hrou v Hlinnom slúži celej dedine

Blaho obce Maňa je blahom aj pre Európu

Často kladené otázky