Webové sídlo ropka.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Vzhľadom na nevyhnutné zmeny zmluvy o poskytnutí NFP počas implementácie projektov ROP (najmä v nadväznosti na aktualizácie Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu 2007-2013) Riadiaci orgán pre ROP vždy zverejňuje aktuálny vzor zmluvy o poskytnutí NFP v prípade ROP s dátumom platnosti na tejto stránke.

 

Vseobecne zmluvne podmienky k Zmluve o poskytnuti NFP (platne od 4.12.2015) aktualizacia.pdf

Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP (platné od 22.9.2015).pdf

Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP (platné od 16.7.2015).pdf

Zmluva o poskytnuti NFP + prilohy pre vyzvu ROP-1.1-2014-01 a vyzvu ROP-3.1-2014-01 (vzor platny od 18.11.2014).zip

Zmluva o poskytnutí NFP 4.1d ROP aktualizácia 17.10.2014.doc

Zmluva o poskytnuti NFP + prilohy pre opatrenie 3.1 ROP, uvedene sa nevztahuje na projekty predlozene v ramci vyziev vyhlasenych pred 19.12.2013(vzor platny od 19.9.2014).zip

Zmluva o poskytnutí NFP + prílohy (vzor platný od 1.2.2014).rar

Zmluva o poskytnutí NFP op.4.1d ROP + prílohy (vzor platný od 30.10.2013).doc

Zmluva o poskytnutí NFP + prílohy (vzor platný od 21.12.2012).rar

Zmluva o poskytnutí NFP + prílohy (vzor platný od 15.08.2012).doc

Zmluva o poskytnutí NFP + prílohy (vzor účinný od 16.7.2012).doc

Zmluva o poskytnutí NFP + prílohy (vzor platný od 14.02.2011).zip

Zmluva o poskytnutí NFP + prílohy (vzor platný od 31.01.2011).zip

Zmluva o poskytnutí NFP + prílohy (vzor platný od 08.11.2010).zip

Zmluva o poskytnutí NFP + prílohy (vzor platný od 30.07.2010).zip

Zmluva o poskytnutí NFP + prílohy (vzor platný od 18.05.2010).zip

Zmluva o poskytnutí NFP + prílohy (vzor platný od 01.04.2010).zip

Zmluva o poskytnutí NFP + prílohy (vzor platný od 12.02.2010).zip

Zmluva o poskytnutí NFP + prílohy (vzor platný od 07.11.2009).zip

Zmluva o poskytnutí NFP + prílohy (vzor platný od 07.09.2009).zip

Zmluva o poskytnutí NFP + prílohy (vzor platný od 13.03.2009).zip

Zmluva o poskytnutí NFP + prílohy (vzor platný od 21.01.2008).zip

 


Usmernenie RO pre ROP k postupu prijímateľov súvisiaci s predkladaním návrhov na zmenu zazmluvnených projektov

Usmernenie RO pre ROP č.1_ 2012 - aktualizácia č.1.zip

Usmerenie RO pre ROP č.1_2012

Čítajte FOCUS ROP

V Myjave majú hasičov na pomoc v každej situácii

Hrdinovia z Nového Mesta nad Váhom

Cesty tretej triedy lákajú do Nových Sadov

Slovenské „turínske“ plátno v Hronskom Beňadiku priťahuje ľudí stáročia

Trenčianske hodiny bijú už veselšie

Knižná kultúra v Poprade žije naplno

Spišské Podhradie nežije v stredoveku

O únii najviac vedia v Senici

Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu

Kvalitnejší život v levočskej Materskej škole

Na Základnej škole vo Svite svitá na lepšie časy

Európska posila pre dobrovoľníkov v Nálepkove

V Leviciach si už nikto nikomu nič nezávidí

Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca

Krok za krokom vpred aj v Spišskom Štiavniku

Aj odvaha v Levoči potrebuje správne podmienky

Kto strávi na Bojníckom zámku hodinu - omladne vraj až o rok

V Novej Bystrici majú viac nových stavieb

V Leopoldove sa husi kúpu už len doma 

Dary vedcov a dary Európy v Martine poučia aj budúcnosť

Vianočný dar do Trnavy

Košické múzy v nových šatách

Z košických kasární pochoduje kultúra

Bojnícke vzťahy prinášajú atrakcie

Metro v Holíči je najstarším na svete

Miesto v srdci v Liptovskom Mikuláši 

Kapušany pomáhajú hradu a tak aj občanom

Gbely chránia prírodu, ktorá ich rozvíja

Opustení ľudia našli v Santovke nový domov

Z Bruselu na návšteve slovenských projektov

Atraktívne Kúty chcú pritiahnuť deti

Utrápenú detskú dušu v škole v Hriňovej liečia láskavo

 

Zo Spišskej Belej je mestečko poučenia

Seňa ako európska dedina, ktorá je začiatkom vesmíru poznania

Z drogovej džungle kaštieľ, čo priťahuje (európsku) budúcnosť

Mamuty v Hajnačke lákajú Európu

Ako sa prebúdza do života zakliaty kaštieľ v Galante

Európske cesty nielen pre ľudí

Ako žiť sa učia v Revúcej od tých, čo Európu budovali

Škola hrou v Hlinnom slúži celej dedine

Blaho obce Maňa je blahom aj pre Európu

Často kladené otázky