Aktuality

10. 10. 2016

Politika súdržnosti v praxi: kľúčové prínosy investícií EÚ v rokoch 2007 – 2013

Európska komisia uverejnila osobitne pre každý členský štát výsledky nezávislého hodnotenia investícií, ktoré EÚ realizovala v období rokov 2007 – 2013.

Aktuálne výzvy