Webové sídlo ropka.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Štatút a rokovací poriadok

Aktualizovaný štatút MV pre ROP z 29.6.2016 (konsolidovaná verzia):

Dodatok č 3 k štatútu MV pre ROP.pdf


Aktualizovaný štatút MV pre ROP z 24.6.2013 (konsolidovaná verzia):

Štatút MV pre ROP.pdf


Aktualizovaný štatút MV pre ROP z 18.7.2012 (konsolidovaná verzia):

Štatút MV pre ROP


Aktualizovaný štatút MV pre ROP z 26.10.2010 (konsolidovaný a aktualizovaný v súvislosti so zmenami tzv. kompetenčného zákona):

Štatút MV pre ROP


Pôvodný štatút MV pre ROP z 5.12.2007 (a doplnky z 31.7.2008 a 24.10.2008):

Štatút MV pre ROP.pdf

Rokovací poriadok MV pre ROP.pdf

Doplnok č1.pdf

Doplnok č2.pdf

 

Čítajte FOCUS ROP

V Myjave majú hasičov na pomoc v každej situácii

Hrdinovia z Nového Mesta nad Váhom

Cesty tretej triedy lákajú do Nových Sadov

Slovenské „turínske“ plátno v Hronskom Beňadiku priťahuje ľudí stáročia

Trenčianske hodiny bijú už veselšie

Knižná kultúra v Poprade žije naplno

Spišské Podhradie nežije v stredoveku

O únii najviac vedia v Senici

Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu

Kvalitnejší život v levočskej Materskej škole

Na Základnej škole vo Svite svitá na lepšie časy

Európska posila pre dobrovoľníkov v Nálepkove

V Leviciach si už nikto nikomu nič nezávidí

Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca

Krok za krokom vpred aj v Spišskom Štiavniku

Aj odvaha v Levoči potrebuje správne podmienky

Kto strávi na Bojníckom zámku hodinu - omladne vraj až o rok

V Novej Bystrici majú viac nových stavieb

V Leopoldove sa husi kúpu už len doma 

Dary vedcov a dary Európy v Martine poučia aj budúcnosť

Vianočný dar do Trnavy

Košické múzy v nových šatách

Z košických kasární pochoduje kultúra

Bojnícke vzťahy prinášajú atrakcie

Metro v Holíči je najstarším na svete

Miesto v srdci v Liptovskom Mikuláši 

Kapušany pomáhajú hradu a tak aj občanom

Gbely chránia prírodu, ktorá ich rozvíja

Opustení ľudia našli v Santovke nový domov

Z Bruselu na návšteve slovenských projektov

Atraktívne Kúty chcú pritiahnuť deti

Utrápenú detskú dušu v škole v Hriňovej liečia láskavo

 

Zo Spišskej Belej je mestečko poučenia

Seňa ako európska dedina, ktorá je začiatkom vesmíru poznania

Z drogovej džungle kaštieľ, čo priťahuje (európsku) budúcnosť

Mamuty v Hajnačke lákajú Európu

Ako sa prebúdza do života zakliaty kaštieľ v Galante

Európske cesty nielen pre ľudí

Ako žiť sa učia v Revúcej od tých, čo Európu budovali

Škola hrou v Hlinnom slúži celej dedine

Blaho obce Maňa je blahom aj pre Európu

Často kladené otázky