Webové sídlo ropka.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Uznesenia a výsledky hlasovaní

Výsledok hlasovania MV pre ROP zo dňa 31. 7. 2008

Vysledok hlasovania MV ROP_24okt2008.pdf

Uznesenie MV pre ROP č. 1/2009 mimo zasadnutia zo dňa 06.02.2009

Uznesenie MV pre ROP č. 2/2009 mimo zasadnutia zo dňa 24.04.2009

Uznesenie MV pre ROP č. 3/2009 zo zasadnutia zo dňa 26.05.2009

Uznesenie MV pre ROP č. 4/2009 mimo zasadnutia zo dňa 26.06.2009

Uznesenie MV pre ROP č. 5/2009 mimo zasadnutia zo dňa 23.10.2009

Uznesenie MV pre ROP č. 7/2010 je uverejnené ako príloha Záznamu zo zasadnutia MV pre ROP zo dňa 26.10.2010

Uznesenie MV pre ROP č. 8/2011 mimo zasadnutia zo dňa 23.03.2011 (vrátane schválených HaVK pre PO 7 ROP)

Uznesenie MV pre ROP č. 9/2011 je uverejnené ako príloha Záznamu zo zasadnutia MV pre ROP zo dňa 21.06.2011

Uznesenie MV pre ROP č. 10/2011 mimo zasadnutia zo dňa 29.11.2011

Uznesenie MV pre ROP č. 11/2012 mimo zasadnutia zo dňa 09.02.2012 (vrátane nových schválených HaVK pre oblasti podpory ROP 2.1b, 4.1a povodne, 4.1c povodne, 4.1d, 4.2, 5.1, 5.1 povodne; nové výberové kritériá sú univerzálne pre všetky oblasti podpory v rámci ROP)

Uznesenie MV pre ROP č. 12/2012 mimo zasadnutia zo dňa 13.03.2012

Uznesenie MV pre ROP č. 13/2012 mimo zasadnutia zo dňa 27.06.2012

Uznesenie MV pre ROP č. 14/2012 je uverejnené ako príloha Záznamu zo zasadnutia MV pre ROP zo dňa 18.07.2012

Uznesenie MV pre ROP č. 15/2012 mimo zasadnutia zo dňa 04.09.2012

Uznesenie MV pre ROP č. 16/2012 mimo zasadnutia zo dňa 18.10.2012 (vrátane nových schválených HaVK pre oblasť podpory ROP 2.1a; výberové kritériá sú univerzálne pre všetky oblasti podpory v rámci ROP)

Uznesenie MV pre ROP č. 17/2013 mimo zasadnutia zo dňa 23.01.2013 (vrátane nových schválených HaVK pre oblasť podpory ROP 4.1a povodne, 4.1c povodne a 5.1 povodne; výberové kritériá sú univerzálne pre všetky oblasti podpory v rámci ROP)

Uznesenie MV pre ROP č.18/2013 mimo zasadnutia zo dňa 19.03.2013

Uznesenie MV pre ROP č. 19 2013.pdf

Uznesenie MV pre ROP 23.10.2013.pdf

Uznesenie MV pre ROP č. 21 2013.pdf

Uznesenie MV pre ROP č. 22 2014.pdf

Uznesenie MV pre ROP 24_2015 zo dna 11.11.2015.pdf

Uznesenie MV pre ROP č. 25 zo dňa 29.6.2016.pdf

Čítajte FOCUS ROP

V Myjave majú hasičov na pomoc v každej situácii

Hrdinovia z Nového Mesta nad Váhom

Cesty tretej triedy lákajú do Nových Sadov

Slovenské „turínske“ plátno v Hronskom Beňadiku priťahuje ľudí stáročia

Trenčianske hodiny bijú už veselšie

Knižná kultúra v Poprade žije naplno

Spišské Podhradie nežije v stredoveku

O únii najviac vedia v Senici

Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu

Kvalitnejší život v levočskej Materskej škole

Na Základnej škole vo Svite svitá na lepšie časy

Európska posila pre dobrovoľníkov v Nálepkove

V Leviciach si už nikto nikomu nič nezávidí

Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca

Krok za krokom vpred aj v Spišskom Štiavniku

Aj odvaha v Levoči potrebuje správne podmienky

Kto strávi na Bojníckom zámku hodinu - omladne vraj až o rok

V Novej Bystrici majú viac nových stavieb

V Leopoldove sa husi kúpu už len doma 

Dary vedcov a dary Európy v Martine poučia aj budúcnosť

Vianočný dar do Trnavy

Košické múzy v nových šatách

Z košických kasární pochoduje kultúra

Bojnícke vzťahy prinášajú atrakcie

Metro v Holíči je najstarším na svete

Miesto v srdci v Liptovskom Mikuláši 

Kapušany pomáhajú hradu a tak aj občanom

Gbely chránia prírodu, ktorá ich rozvíja

Opustení ľudia našli v Santovke nový domov

Z Bruselu na návšteve slovenských projektov

Atraktívne Kúty chcú pritiahnuť deti

Utrápenú detskú dušu v škole v Hriňovej liečia láskavo

 

Zo Spišskej Belej je mestečko poučenia

Seňa ako európska dedina, ktorá je začiatkom vesmíru poznania

Z drogovej džungle kaštieľ, čo priťahuje (európsku) budúcnosť

Mamuty v Hajnačke lákajú Európu

Ako sa prebúdza do života zakliaty kaštieľ v Galante

Európske cesty nielen pre ľudí

Ako žiť sa učia v Revúcej od tých, čo Európu budovali

Škola hrou v Hlinnom slúži celej dedine

Blaho obce Maňa je blahom aj pre Európu

Často kladené otázky