Webové sídlo ropka.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Zoznamy prijímateľov v rámci ROP

Riadiaci orgán pre ROP zverejňuje zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP v súlade s ustanovením písmena d) odseku 2. článku 7 (zodpovednosť riadiaceho orgánu v súvislosti s opatreniami pre verejnosť v oblasti informovania a publicity) nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006.

Riadiaci orgán pre ROP vypracováva a zverejňuje predmetné údaje kumulatívne, t.j. v prípade záujmu o aktuálny prehľad postačuje stiahnuť najaktuálnejší XLS súbor.

 

2015

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 31.12.2015.xls

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 30.11.2015.xls

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 31.10.2015.xls

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 30.09.2015.xls

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 31.08.2015.xls

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 31.07.2015.xls

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 30.06.2015.xls

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 31.05.2015.xls

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 30.04.2015.xls

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 31.03.2015.xls

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 28.02.2015.xls

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 31.01.2015.xls

 

2014

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 31.12.2014.xls

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 30.11.2014.xls

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 31.10.2014.xls

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 30.09.2014.xls

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 31.08.2014.xls

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 31.07.2014.xls

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 30.06.2014.xls

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 31.05.2014.xls

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 30.04.2014.xls

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 31.03.2014.xls

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 28.02.2014.xls 

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 31.01.2014.xls

 

2013

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 31.01.2013.xls

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 28.02.2013.xls

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 31.03.2013.xls

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 30.04.2013.xls

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 31.05.2013.xls

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 30.06.2013.xls

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 31.07.2013.xls

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 31.08.2013.xls

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 30.09.2013.xls

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 31.10.2013.xls

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 30.11.2013.xls

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 31.12.2013.xls

 

2012

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 31.01.2012.xls

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 29.02.2012.xls

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 30.04.2012.xls

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 31.05.2012.xls

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 30.06.2012.xls

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 31.07.2012.xls

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 31.08.2012.xls

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 30.09.2012.xls

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 31.10.2012.xls

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 30.11.2012.xls

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 31.12.2012.xls

 

2011

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 31.01.2011.xls

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 28.02.2011.xls

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 31.03.2011.xls

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 30.04.2011.xls

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 31.05.2011.xls

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 30.06.2011.xls

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 31.07.2011.xls

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 31.08.2011.xls

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 30.09.2011.xls

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 31.10.2011.xls

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 30.11.2011.xls

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 31.12.2011.xls

 

2010

Zoznam prijímateľov v rámci ROP k 31.01.2010.xls

Zoznam prijímateľov v rámci ROP k 28.02.2010.xls

Zoznam prijímateľov v ramci ROP k 31.3.2010.xls

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 30.04.2010.xls

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 31.05.2010.xls

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 30.06.2010.xls

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 31.07.2010.xls

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 31.08.2010.xls

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 30.09.2010.xls

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 31.10.2010.xls

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 30.11.2010.xls

Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP k 31.12.2010.xls

 

2009

Zoznam prijímateľov v ramci ROP k 31.8.2009.xls

Zoznam prijímateľov v rámci ROP k 30.9.2009.xls

Zoznam prijímateľov v rámci ROP k 31.10.2009.xls

Zoznam prijímateľov v rámci ROP k 30.11.2009.xls

Zoznam prijímateľov v rámci ROP k 31.12.2009.xls 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čítajte FOCUS ROP

V Myjave majú hasičov na pomoc v každej situácii

Hrdinovia z Nového Mesta nad Váhom

Cesty tretej triedy lákajú do Nových Sadov

Slovenské „turínske“ plátno v Hronskom Beňadiku priťahuje ľudí stáročia

Trenčianske hodiny bijú už veselšie

Knižná kultúra v Poprade žije naplno

Spišské Podhradie nežije v stredoveku

O únii najviac vedia v Senici

Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu

Kvalitnejší život v levočskej Materskej škole

Na Základnej škole vo Svite svitá na lepšie časy

Európska posila pre dobrovoľníkov v Nálepkove

V Leviciach si už nikto nikomu nič nezávidí

Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca

Krok za krokom vpred aj v Spišskom Štiavniku

Aj odvaha v Levoči potrebuje správne podmienky

Kto strávi na Bojníckom zámku hodinu - omladne vraj až o rok

V Novej Bystrici majú viac nových stavieb

V Leopoldove sa husi kúpu už len doma 

Dary vedcov a dary Európy v Martine poučia aj budúcnosť

Vianočný dar do Trnavy

Košické múzy v nových šatách

Z košických kasární pochoduje kultúra

Bojnícke vzťahy prinášajú atrakcie

Metro v Holíči je najstarším na svete

Miesto v srdci v Liptovskom Mikuláši 

Kapušany pomáhajú hradu a tak aj občanom

Gbely chránia prírodu, ktorá ich rozvíja

Opustení ľudia našli v Santovke nový domov

Z Bruselu na návšteve slovenských projektov

Atraktívne Kúty chcú pritiahnuť deti

Utrápenú detskú dušu v škole v Hriňovej liečia láskavo

 

Zo Spišskej Belej je mestečko poučenia

Seňa ako európska dedina, ktorá je začiatkom vesmíru poznania

Z drogovej džungle kaštieľ, čo priťahuje (európsku) budúcnosť

Mamuty v Hajnačke lákajú Európu

Ako sa prebúdza do života zakliaty kaštieľ v Galante

Európske cesty nielen pre ľudí

Ako žiť sa učia v Revúcej od tých, čo Európu budovali

Škola hrou v Hlinnom slúži celej dedine

Blaho obce Maňa je blahom aj pre Európu

Často kladené otázky