Webové sídlo ropka.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Sú aj školy s menej ako 200 žiakmi oprávnené žiadať o prostriedky z ROP?

Žiadosti o NFP budú posudzované individuálne v širšom kontexte viacerých kritérií schválených Monitorovacím výborom pre ROP. Smerné kritérium minimálne 200 žiakov je definované ako jedno zo strategických kritérií s cieľom zabezpečenia dlhodobej udržateľnosti podpory v súlade s princípom tematickej koncentrácie intervencií. Kritérium 200 žiakov však nemožno vnímať samostatne a striktne (t.j. žiadosti škôl s napríklad 190 žiakmi nebudú automaticky zamietnuté). Uvedené kritérium nie je diskvalifikačným kritériom, pretože už samotný operačný program stanovuje odôvodnené prípady, pri ktorých je možné podporu smerovať aj do zariadení s nižším počtom žiakov (význam vzdelávacieho zariadenia v štruktúre zariadení regiónu, prínos k integrácii príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít atď.). Dôležitým aspektom pri hodnotení žiadostí je však aj hľadisko finančnej, vecnej a inej udržateľnosti investície, t.j. aj to, aký je trend vývoja žiakov v príslušnej škole. Vzhľadom na skutočnosť, že takýto projekt dosiahne nízke hodnoty pri viacerých hodnotiacich kritériách Riadiaci orgán pre ROP odporúča zvážiť predloženie projektu na školu s výrazne nižším počtom žiakov ako 200.

Čítajte FOCUS ROP

V Myjave majú hasičov na pomoc v každej situácii

Hrdinovia z Nového Mesta nad Váhom

Cesty tretej triedy lákajú do Nových Sadov

Slovenské „turínske“ plátno v Hronskom Beňadiku priťahuje ľudí stáročia

Trenčianske hodiny bijú už veselšie

Knižná kultúra v Poprade žije naplno

Spišské Podhradie nežije v stredoveku

O únii najviac vedia v Senici

Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu

Kvalitnejší život v levočskej Materskej škole

Na Základnej škole vo Svite svitá na lepšie časy

Európska posila pre dobrovoľníkov v Nálepkove

V Leviciach si už nikto nikomu nič nezávidí

Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca

Krok za krokom vpred aj v Spišskom Štiavniku

Aj odvaha v Levoči potrebuje správne podmienky

Kto strávi na Bojníckom zámku hodinu - omladne vraj až o rok

V Novej Bystrici majú viac nových stavieb

V Leopoldove sa husi kúpu už len doma 

Dary vedcov a dary Európy v Martine poučia aj budúcnosť

Vianočný dar do Trnavy

Košické múzy v nových šatách

Z košických kasární pochoduje kultúra

Bojnícke vzťahy prinášajú atrakcie

Metro v Holíči je najstarším na svete

Miesto v srdci v Liptovskom Mikuláši 

Kapušany pomáhajú hradu a tak aj občanom

Gbely chránia prírodu, ktorá ich rozvíja

Opustení ľudia našli v Santovke nový domov

Z Bruselu na návšteve slovenských projektov

Atraktívne Kúty chcú pritiahnuť deti

Utrápenú detskú dušu v škole v Hriňovej liečia láskavo

 

Zo Spišskej Belej je mestečko poučenia

Seňa ako európska dedina, ktorá je začiatkom vesmíru poznania

Z drogovej džungle kaštieľ, čo priťahuje (európsku) budúcnosť

Mamuty v Hajnačke lákajú Európu

Ako sa prebúdza do života zakliaty kaštieľ v Galante

Európske cesty nielen pre ľudí

Ako žiť sa učia v Revúcej od tých, čo Európu budovali

Škola hrou v Hlinnom slúži celej dedine

Blaho obce Maňa je blahom aj pre Európu

Často kladené otázky