Webové sídlo ropka.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Riadiaci orgán pre ROP uverejňuje aktualizované alternatívne formuláre a prílohy, ktoré sú súčasťou Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci opatrenia 1.1 ROP s kódom ROP-1.1-2008/01.

Dátum: 30. 7. 2008

Nové zverejnené formuláre a prílohy – Formulár žiadosti o NFP, Opis projektu, Model finančnej analýzy s prílohou a Štandardné znenie zmluvy o poskytnutí NFP – nemajú vplyv na oprávnenosť projektov a oprávnenosť žiadateľov, poskytujú žiadateľom alternatívnu možnosť, ktorá dopĺňa už existujúce formuláre a prílohy...

Riadiaci orgán pre ROP zverejnil alternatívne formuláre a prílohy s cieľom poskytnúť žiadateľom prehľadné podklady pre spracovanie žiadosti o NFP. Zverejnené alternatívne formuláre a prílohy sú rovnocenné a Riadiacim orgánom pre ROP akceptované súbežne s už zverejnenými dokumentami k výzve. Táto aktualizácia formulárov a príloh neovplyvňuje proces rezervácie termínov na predkladanie a registráciu žiadostí o NFP, takže žiadatelia nemusia meniť už rezervované termíny na predkladanie žiadostí o NFP. Bližšie informácie nájdete v časti Aktuálne výzvy

Čítajte FOCUS ROP

V Myjave majú hasičov na pomoc v každej situácii

Hrdinovia z Nového Mesta nad Váhom

Cesty tretej triedy lákajú do Nových Sadov

Slovenské „turínske“ plátno v Hronskom Beňadiku priťahuje ľudí stáročia

Trenčianske hodiny bijú už veselšie

Knižná kultúra v Poprade žije naplno

Spišské Podhradie nežije v stredoveku

O únii najviac vedia v Senici

Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu

Kvalitnejší život v levočskej Materskej škole

Na Základnej škole vo Svite svitá na lepšie časy

Európska posila pre dobrovoľníkov v Nálepkove

V Leviciach si už nikto nikomu nič nezávidí

Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca

Krok za krokom vpred aj v Spišskom Štiavniku

Aj odvaha v Levoči potrebuje správne podmienky

Kto strávi na Bojníckom zámku hodinu - omladne vraj až o rok

V Novej Bystrici majú viac nových stavieb

V Leopoldove sa husi kúpu už len doma 

Dary vedcov a dary Európy v Martine poučia aj budúcnosť

Vianočný dar do Trnavy

Košické múzy v nových šatách

Z košických kasární pochoduje kultúra

Bojnícke vzťahy prinášajú atrakcie

Metro v Holíči je najstarším na svete

Miesto v srdci v Liptovskom Mikuláši 

Kapušany pomáhajú hradu a tak aj občanom

Gbely chránia prírodu, ktorá ich rozvíja

Opustení ľudia našli v Santovke nový domov

Z Bruselu na návšteve slovenských projektov

Atraktívne Kúty chcú pritiahnuť deti

Utrápenú detskú dušu v škole v Hriňovej liečia láskavo

 

Zo Spišskej Belej je mestečko poučenia

Seňa ako európska dedina, ktorá je začiatkom vesmíru poznania

Z drogovej džungle kaštieľ, čo priťahuje (európsku) budúcnosť

Mamuty v Hajnačke lákajú Európu

Ako sa prebúdza do života zakliaty kaštieľ v Galante

Európske cesty nielen pre ľudí

Ako žiť sa učia v Revúcej od tých, čo Európu budovali

Škola hrou v Hlinnom slúži celej dedine

Blaho obce Maňa je blahom aj pre Európu

Často kladené otázky