Webové sídlo ropka.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Aktuality

 
<< < 22 23 24 25 > >>

Podporný kontrolný list k procesu verejného obstarávania

Vzhľadom na výskyt nedostatkov v procese kontroly verejných obstarávaní Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program uverejňuje podporný kontrolný list k realizácii verejného obstarávania.
5. 8. 2008

Riadiaci orgán pre ROP uverejňuje aktualizované alternatívne formuláre a prílohy, ktoré sú súčasťou Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci opatrenia 1.1 ROP s kódom ROP-1.1-2008/01.

Nové zverejnené formuláre a prílohy – Formulár žiadosti o NFP, Opis projektu, Model finančnej analýzy s prílohou a Štandardné znenie zmluvy o poskytnutí NFP – nemajú vplyv na oprávnenosť projektov a oprávnenosť žiadateľov, poskytujú žiadateľom alternatívnu možnosť, ktorá dopĺňa už existujúce formuláre a prílohy...
30. 7. 2008

Zoznam schválených žiadostí 2. kola predkladania žiadostí o NFP v rámci výzvy na infraštruktúru vzdelávania

Riadiaci orgán pre ROP uverejňuje v súlade so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu zoznam schválených žiadostí z 2. kola predkladania žiadostí o NFP v rámci výzvy ROP-1.1-2008/01 na opatrenie Infraštruktúra vzdelávania. Zoznam schválených žiadostí o NFP nájdete v časti Aktuálne výzvy.
24. 7. 2008

Upozornenie Riadiaceho orgánu pre ROP pre žiadateľov k oprávnenosti výdavkov

V záujme predchádzania problémov pri uhrádzaní žiadostí o platbu uverejňuje Riadiaci orgán pre ROP upozornenie týkajúce sa účtovania a používania číselníka kódov oprávnených výdavkov...
8. 7. 2008

Riadiaci orgán pre ROP uverejňuje aktualizované dokumenty Programový manuál verzia 1.3 a Príručka pre žiadateľa v rámci ROP verzia 1.3 platné od 24.6.2008.

V nadväznosti na zasadnutie Monitorovacieho výboru pre ROP dňa 12.6.2008 a aktualizáciu Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 boli aktualizované základné dokumenty pre implementáciu ROP. Bližšie informácie o aktualizácii týchto dokumentov...
25. 6. 2008

Upozornenie pre obce ako potenciálnych žiadateľov v rámci výzvy ROP-4.2-2008/01

Riadiaci orgán pre ROP uverejňuje upozornenie pre potenciálnych žiadateľov v záujme predísť neefektívnemu vynakladaniu finančných prostriedkov obcí na prípravu žiadostí o NFP, ktoré nie sú v súlade so stratégiou ROP.
4. 6. 2008

Zoznam schválených žiadostí 1. kola predkladania žiadostí o NFP v rámci výzvy na infraštruktúru vzdelávania

Riadiaci orgán pre ROP uverejňuje v súlade so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu zoznam schválených žiadostí z 1. kola predkladania žiadostí o NFP v rámci výzvy ROP-1.1-2008/01 na opatrenie Infraštruktúra vzdelávania. Zoznam schválených žiadostí o NFP nájdete v časti Aktuálne výzvy.
30. 5. 2008

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci opatrenia 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb. Viac informácií nájdete v časti Aktuálne výzvy
30. 5. 2008

Indikatívny harmonogram výziev ROP - aktualizovaná verzia

Riadiaci orgán pre ROP uverejnil v časti Dokumenty na stiahnutie aktualizovaný harmonogram výziev pre opatrenia Regionálneho operačného programu na rok 2008 s výhľadom na rok 2009.
30. 4. 2008

Informácia o spôsobe zmeny termínu na predloženia žiadosti o NFP

Vážení žiadatelia, riadiaci orgán pre ROP pre Vás pripravil mechanizmus zmeny zarezervovaných termínov na predloženie žiadosti o NFP. V prípade potreby posunúť pôvodne zarezervovaný termín Vás žiadame o dodržanie nasledovného postupu. Viac...
24. 4. 2008
<< < 22 23 24 25 > >>

Čítajte FOCUS ROP

V Myjave majú hasičov na pomoc v každej situácii

Hrdinovia z Nového Mesta nad Váhom

Cesty tretej triedy lákajú do Nových Sadov

Slovenské „turínske“ plátno v Hronskom Beňadiku priťahuje ľudí stáročia

Trenčianske hodiny bijú už veselšie

Knižná kultúra v Poprade žije naplno

Spišské Podhradie nežije v stredoveku

O únii najviac vedia v Senici

Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu

Kvalitnejší život v levočskej Materskej škole

Na Základnej škole vo Svite svitá na lepšie časy

Európska posila pre dobrovoľníkov v Nálepkove

V Leviciach si už nikto nikomu nič nezávidí

Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca

Krok za krokom vpred aj v Spišskom Štiavniku

Aj odvaha v Levoči potrebuje správne podmienky

Kto strávi na Bojníckom zámku hodinu - omladne vraj až o rok

V Novej Bystrici majú viac nových stavieb

V Leopoldove sa husi kúpu už len doma 

Dary vedcov a dary Európy v Martine poučia aj budúcnosť

Vianočný dar do Trnavy

Košické múzy v nových šatách

Z košických kasární pochoduje kultúra

Bojnícke vzťahy prinášajú atrakcie

Metro v Holíči je najstarším na svete

Miesto v srdci v Liptovskom Mikuláši 

Kapušany pomáhajú hradu a tak aj občanom

Gbely chránia prírodu, ktorá ich rozvíja

Opustení ľudia našli v Santovke nový domov

Z Bruselu na návšteve slovenských projektov

Atraktívne Kúty chcú pritiahnuť deti

Utrápenú detskú dušu v škole v Hriňovej liečia láskavo

 

Zo Spišskej Belej je mestečko poučenia

Seňa ako európska dedina, ktorá je začiatkom vesmíru poznania

Z drogovej džungle kaštieľ, čo priťahuje (európsku) budúcnosť

Mamuty v Hajnačke lákajú Európu

Ako sa prebúdza do života zakliaty kaštieľ v Galante

Európske cesty nielen pre ľudí

Ako žiť sa učia v Revúcej od tých, čo Európu budovali

Škola hrou v Hlinnom slúži celej dedine

Blaho obce Maňa je blahom aj pre Európu

Často kladené otázky