Webové sídlo ropka.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

1.1 Infraštruktúra vzdelávania

Prioritná os: 1. Infraštruktúra vzdelávania
Opatrenie: 1.1 Infraštruktúra vzdelávania
Dátum platnosti: od 21. 1. 2008
Kód vyzvy: ROP-1.1-2008/01

Aktualizované dokumenty z 30.7. 2008:

Aktualizovaný formulár Žiadosti o NFP - 30. 07. 2008.doc

Aktualizovaný Opis projektu - 30. 07. 2008

Aktualizovaný model finančnej analýzy - 30.07.2008

Príloha aktualizovaného modelu finančnej analýzy - 30.07.2008

Štandardné znenie Zmluvy o poskytnutí NFP - máj 2008.zip

 

Pôvodné dokumenty z 21.1.2008:

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci opatrenia 1.1 .doc

formulár žiadosti o NFP.doc

opis projektu.xls

vzor_splnomocnenia.doc

zmluva.doc prílohy k zmluve.zip

finančná analýza.pdf

Ďalšie dokumenty nájdete v sekcii Dokumenty na stiahnutie. Termíny na predloženie žiadostí o NFP nájdete na stránke Rezervácia termínov žiadostí.

 

Zoznam schválených žiadostí v rámci 1. kola predkladania žiadostí o NFP v rámci výzvy ROP-1.1-2008/01

Zoznam schválených žiadostí v rámci 2. kola predkladania žiadostí o NFP v rámci výzvy ROP-1.1-2008/01

Zoznam schválených žiadostí v rámci 3. kola predkladania žiadostí o NFP v rámci výzvy ROP-1.1-2008/01

Zoznam schválených žiadostí v rámci 4. kola predkladania žiadostí o NFP v rámci výzvy ROP-1.1-2008/01

Zoznam schválených žiadostí v rámci 5. kola predkladania žiadostí o NFP v rámci výzvy ROP-1.1-2008/01

Zoznam schválených žiadostí v rámci 6. kola predkladania žiadostí o NFP v rámci výzvy ROP-1.1-2008/01

Zoznam schválených žiadostí v rámci 7. kola predkladania žiadostí o NFP v rámci výzvy ROP-1.1-2008/01

Zoznam schválených žiadostí v rámci 8. kola predkladania žiadostí o NFP v rámci výzvy ROP-1.1-2008/01

Zoznam schválených žiadostí v rámci 9. kola predkladania žiadostí o NFP v rámci výzvy ROP-1.1-2008/01

Záverečná správa o vyhodnotení výzvy ROP-1.1-2008/01

 

Monitorovacia správa ROP-1.1-2008/01

Čítajte FOCUS ROP

V Myjave majú hasičov na pomoc v každej situácii

Hrdinovia z Nového Mesta nad Váhom

Cesty tretej triedy lákajú do Nových Sadov

Slovenské „turínske“ plátno v Hronskom Beňadiku priťahuje ľudí stáročia

Trenčianske hodiny bijú už veselšie

Knižná kultúra v Poprade žije naplno

Spišské Podhradie nežije v stredoveku

O únii najviac vedia v Senici

Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu

Kvalitnejší život v levočskej Materskej škole

Na Základnej škole vo Svite svitá na lepšie časy

Európska posila pre dobrovoľníkov v Nálepkove

V Leviciach si už nikto nikomu nič nezávidí

Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca

Krok za krokom vpred aj v Spišskom Štiavniku

Aj odvaha v Levoči potrebuje správne podmienky

Kto strávi na Bojníckom zámku hodinu - omladne vraj až o rok

V Novej Bystrici majú viac nových stavieb

V Leopoldove sa husi kúpu už len doma 

Dary vedcov a dary Európy v Martine poučia aj budúcnosť

Vianočný dar do Trnavy

Košické múzy v nových šatách

Z košických kasární pochoduje kultúra

Bojnícke vzťahy prinášajú atrakcie

Metro v Holíči je najstarším na svete

Miesto v srdci v Liptovskom Mikuláši 

Kapušany pomáhajú hradu a tak aj občanom

Gbely chránia prírodu, ktorá ich rozvíja

Opustení ľudia našli v Santovke nový domov

Z Bruselu na návšteve slovenských projektov

Atraktívne Kúty chcú pritiahnuť deti

Utrápenú detskú dušu v škole v Hriňovej liečia láskavo

 

Zo Spišskej Belej je mestečko poučenia

Seňa ako európska dedina, ktorá je začiatkom vesmíru poznania

Z drogovej džungle kaštieľ, čo priťahuje (európsku) budúcnosť

Mamuty v Hajnačke lákajú Európu

Ako sa prebúdza do života zakliaty kaštieľ v Galante

Európske cesty nielen pre ľudí

Ako žiť sa učia v Revúcej od tých, čo Európu budovali

Škola hrou v Hlinnom slúži celej dedine

Blaho obce Maňa je blahom aj pre Európu

Často kladené otázky