Webové sídlo ropka.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

7.1 Písomné vyzvanie na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 7.1 Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 ROP

Prioritná os:
Opatrenie: 7.1 Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013
Dátum platnosti: od 23. 1. 2012 do 22. 4. 2012
Kód vyzvy: ROP-7.1-2012/01

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program pre Prioritnú os 7 Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 vydáva písomné vyzvanie na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre oprávneného žiadateľa v rámci opatrenia 7.1 Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013:

ROP-7.1-2012/01 pre vyšší územný celok Košice

Zoznam národných projektov a oprávnených žiadateľov v rámci opatrenia 7.1 Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 je zverejnený na webovej stránke www.ropka.sk ako súčasť Programového manuálu ROP a Príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP.

 

Prípadné otázky týkajúce sa jednotlivých písomných vyzvaní je možné zasielať Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky, ako Sprostredkovateľskému orgánu pod Riadiacim orgánom pre ROP PO 7, písomnou a elektronickou formou na adresy:

soroehmk@culture.gov.sk

Ministerstvo kultúry SR
Odbor SO/RO pre ROP PO 7
Nám. SNP 33

813 31 Bratislava 1


Písomné vyzvanie ROP-7.1-2012/01 pre vyšší územný celok Košice:

Písomné vyzvanie ROP-7 1-2012-01.doc

Vzor - Žiadosť o NFP ROP-7 1-2012-01.doc

Opis projektu - ROP-7 1-2012-01.xls

Finančná analýza - ROP-7 1-2012-01.xls

Vzor - Zmluva o poskytnutí NFP.doc

Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP.doc

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP.doc

 

Čítajte FOCUS ROP

V Myjave majú hasičov na pomoc v každej situácii

Hrdinovia z Nového Mesta nad Váhom

Cesty tretej triedy lákajú do Nových Sadov

Slovenské „turínske“ plátno v Hronskom Beňadiku priťahuje ľudí stáročia

Trenčianske hodiny bijú už veselšie

Knižná kultúra v Poprade žije naplno

Spišské Podhradie nežije v stredoveku

O únii najviac vedia v Senici

Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu

Kvalitnejší život v levočskej Materskej škole

Na Základnej škole vo Svite svitá na lepšie časy

Európska posila pre dobrovoľníkov v Nálepkove

V Leviciach si už nikto nikomu nič nezávidí

Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca

Krok za krokom vpred aj v Spišskom Štiavniku

Aj odvaha v Levoči potrebuje správne podmienky

Kto strávi na Bojníckom zámku hodinu - omladne vraj až o rok

V Novej Bystrici majú viac nových stavieb

V Leopoldove sa husi kúpu už len doma 

Dary vedcov a dary Európy v Martine poučia aj budúcnosť

Vianočný dar do Trnavy

Košické múzy v nových šatách

Z košických kasární pochoduje kultúra

Bojnícke vzťahy prinášajú atrakcie

Metro v Holíči je najstarším na svete

Miesto v srdci v Liptovskom Mikuláši 

Kapušany pomáhajú hradu a tak aj občanom

Gbely chránia prírodu, ktorá ich rozvíja

Opustení ľudia našli v Santovke nový domov

Z Bruselu na návšteve slovenských projektov

Atraktívne Kúty chcú pritiahnuť deti

Utrápenú detskú dušu v škole v Hriňovej liečia láskavo

 

Zo Spišskej Belej je mestečko poučenia

Seňa ako európska dedina, ktorá je začiatkom vesmíru poznania

Z drogovej džungle kaštieľ, čo priťahuje (európsku) budúcnosť

Mamuty v Hajnačke lákajú Európu

Ako sa prebúdza do života zakliaty kaštieľ v Galante

Európske cesty nielen pre ľudí

Ako žiť sa učia v Revúcej od tých, čo Európu budovali

Škola hrou v Hlinnom slúži celej dedine

Blaho obce Maňa je blahom aj pre Európu

Často kladené otázky