Webové sídlo ropka.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb

Prioritná os: 4. Regenerácia sídiel
Opatrenie: 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb
Dátum platnosti: od 30. 5. 2008 do 20. 3. 2009
Kód vyzvy: ROP-4.2-2008/01

Výzva ROP-4.2-2008_01.doc

Formulár Žiadosti o NFP ROP-4.2-2008_01.doc

Opis projektu ROP-4.2-2008_01.xls

Štandardy ROP-4.2-2008_01.doc

Štandardné znenie Zmluvy o NFP.zip

 


Aktualizované dokumenty z 21.1.2009

Riadiaci orgán pre ROP oznamuje žiadateľom, že v zmysle zákona č. 659/2007 Z.z. z 28. 11. 2007 o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú povinní predkladať Žiadosti o nenávratný finančný príspevok vrátane všetkých príloh v mene EUR.

 


 Aktualizovaný formulár Žiadosti o NFP ROP-21.1-2009.doc

 Aktualizovaný Opis projektu ROP-21.1-2009.xls

 


Ďalšie dokumenty nájdete v sekcii Dokumenty na stiahnutie

 


Zoznam schválených žiadostí o NFP v rámci výzvy ROP-4.2-2008/01


MS - priebežná - záverečná 2008.doc


Záverečná správa o vyhodnotení výzvy ROP-4.2-2008/01.pdf

Čítajte FOCUS ROP

V Myjave majú hasičov na pomoc v každej situácii

Hrdinovia z Nového Mesta nad Váhom

Cesty tretej triedy lákajú do Nových Sadov

Slovenské „turínske“ plátno v Hronskom Beňadiku priťahuje ľudí stáročia

Trenčianske hodiny bijú už veselšie

Knižná kultúra v Poprade žije naplno

Spišské Podhradie nežije v stredoveku

O únii najviac vedia v Senici

Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu

Kvalitnejší život v levočskej Materskej škole

Na Základnej škole vo Svite svitá na lepšie časy

Európska posila pre dobrovoľníkov v Nálepkove

V Leviciach si už nikto nikomu nič nezávidí

Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca

Krok za krokom vpred aj v Spišskom Štiavniku

Aj odvaha v Levoči potrebuje správne podmienky

Kto strávi na Bojníckom zámku hodinu - omladne vraj až o rok

V Novej Bystrici majú viac nových stavieb

V Leopoldove sa husi kúpu už len doma 

Dary vedcov a dary Európy v Martine poučia aj budúcnosť

Vianočný dar do Trnavy

Košické múzy v nových šatách

Z košických kasární pochoduje kultúra

Bojnícke vzťahy prinášajú atrakcie

Metro v Holíči je najstarším na svete

Miesto v srdci v Liptovskom Mikuláši 

Kapušany pomáhajú hradu a tak aj občanom

Gbely chránia prírodu, ktorá ich rozvíja

Opustení ľudia našli v Santovke nový domov

Z Bruselu na návšteve slovenských projektov

Atraktívne Kúty chcú pritiahnuť deti

Utrápenú detskú dušu v škole v Hriňovej liečia láskavo

 

Zo Spišskej Belej je mestečko poučenia

Seňa ako európska dedina, ktorá je začiatkom vesmíru poznania

Z drogovej džungle kaštieľ, čo priťahuje (európsku) budúcnosť

Mamuty v Hajnačke lákajú Európu

Ako sa prebúdza do života zakliaty kaštieľ v Galante

Európske cesty nielen pre ľudí

Ako žiť sa učia v Revúcej od tých, čo Európu budovali

Škola hrou v Hlinnom slúži celej dedine

Blaho obce Maňa je blahom aj pre Európu

Často kladené otázky