Webové sídlo ropka.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Aktuality

 
<< < 23 24 25

Ďalšie voľné termíny na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR informuje o ďalších voľných termínoch na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania
18. 3. 2008

Informácia o rezervácii termínov na predkladanie žiadostí

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR priebežne informuje o postupe pri elektronickej rezervácii termínov na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ.
17. 3. 2008

Vítame vás na novom portáli www.ropka.sk

Na novom portáli nájdete podrobné a komplexné informácie, týkajúce sa Regionálneho operačného programu, informácie o všetkých výzvach na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, systém procesu spracovania a prijímania žiadostí, dôležité dokumenty na stiahnutie, formuláre, vypracované odpovede na vaše často kladené otázky či užitočné adresy a kontakty.
12. 3. 2008

Využite šancu získať finančné prostriedky z fondov Európskej únie

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlasuje ďalšie kolá výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania.
12. 3. 2008

Informačný list č. 1 Riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program (ROP) poskytuje potenciálnym žiadateľom v rámci ROP a zainteresovanej verejnosti formou tohto informačného listu stanovisko k vybraným témam súvisiacim s ROP a systémom jeho implementácie.
10. 3. 2008
<< < 23 24 25

Čítajte FOCUS ROP

V Myjave majú hasičov na pomoc v každej situácii

Hrdinovia z Nového Mesta nad Váhom

Cesty tretej triedy lákajú do Nových Sadov

Slovenské „turínske“ plátno v Hronskom Beňadiku priťahuje ľudí stáročia

Trenčianske hodiny bijú už veselšie

Knižná kultúra v Poprade žije naplno

Spišské Podhradie nežije v stredoveku

O únii najviac vedia v Senici

Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu

Kvalitnejší život v levočskej Materskej škole

Na Základnej škole vo Svite svitá na lepšie časy

Európska posila pre dobrovoľníkov v Nálepkove

V Leviciach si už nikto nikomu nič nezávidí

Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca

Krok za krokom vpred aj v Spišskom Štiavniku

Aj odvaha v Levoči potrebuje správne podmienky

Kto strávi na Bojníckom zámku hodinu - omladne vraj až o rok

V Novej Bystrici majú viac nových stavieb

V Leopoldove sa husi kúpu už len doma 

Dary vedcov a dary Európy v Martine poučia aj budúcnosť

Vianočný dar do Trnavy

Košické múzy v nových šatách

Z košických kasární pochoduje kultúra

Bojnícke vzťahy prinášajú atrakcie

Metro v Holíči je najstarším na svete

Miesto v srdci v Liptovskom Mikuláši 

Kapušany pomáhajú hradu a tak aj občanom

Gbely chránia prírodu, ktorá ich rozvíja

Opustení ľudia našli v Santovke nový domov

Z Bruselu na návšteve slovenských projektov

Atraktívne Kúty chcú pritiahnuť deti

Utrápenú detskú dušu v škole v Hriňovej liečia láskavo

 

Zo Spišskej Belej je mestečko poučenia

Seňa ako európska dedina, ktorá je začiatkom vesmíru poznania

Z drogovej džungle kaštieľ, čo priťahuje (európsku) budúcnosť

Mamuty v Hajnačke lákajú Európu

Ako sa prebúdza do života zakliaty kaštieľ v Galante

Európske cesty nielen pre ľudí

Ako žiť sa učia v Revúcej od tých, čo Európu budovali

Škola hrou v Hlinnom slúži celej dedine

Blaho obce Maňa je blahom aj pre Európu

Často kladené otázky