Webové sídlo ropka.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Oznam o vydaní usmernenia Riadiaceho orgánu č.2/2015 k ukončovaniu realizácie projektov

Dátum: 15. 10. 2015

Usmernenie Riadiaceho orgánu č. 2/2015 pre ROP a OPBK k ukončovaniu realizácie projektov stanovuje postup v súlade s usmernením EK k ukončeniu operačných programov prijatých na účely využívania pomoci z ERDF, ESF a KF 2007 - 2013, s Metodickým pokynom CKO č. 16 k uzatváraniu operačných progamov 2007 - 2013 a Usmernením CO č. 1/2013-U k ukončeniu pomoci zo ŠF, KF a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 - 2013 v platnom znení.

V nadväznosti na uvedené a v snahe ukončiť implementáciu programu s elimináciou projektov, ktoré budú v zmysle Usmernenia CO č.1/2013-U spĺňať definíciu "nefungujúcich projektov" (a to len v súvislosti s finančným riadením) Riadiaci orgán vydáva toto usmernenie, ktoré stanovuje postup pri implementácii projektov identifikovaných pred stanoveným termínom ako "potenciálne nefungujúce". Ostatné postupy v súvislosti s uvedenými projektmi stanovuje usmernenie EK k ukončovaniu OP a MP CKO č. 16.

Čítajte FOCUS ROP

V Myjave majú hasičov na pomoc v každej situácii

Hrdinovia z Nového Mesta nad Váhom

Cesty tretej triedy lákajú do Nových Sadov

Slovenské „turínske“ plátno v Hronskom Beňadiku priťahuje ľudí stáročia

Trenčianske hodiny bijú už veselšie

Knižná kultúra v Poprade žije naplno

Spišské Podhradie nežije v stredoveku

O únii najviac vedia v Senici

Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu

Kvalitnejší život v levočskej Materskej škole

Na Základnej škole vo Svite svitá na lepšie časy

Európska posila pre dobrovoľníkov v Nálepkove

V Leviciach si už nikto nikomu nič nezávidí

Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca

Krok za krokom vpred aj v Spišskom Štiavniku

Aj odvaha v Levoči potrebuje správne podmienky

Kto strávi na Bojníckom zámku hodinu - omladne vraj až o rok

V Novej Bystrici majú viac nových stavieb

V Leopoldove sa husi kúpu už len doma 

Dary vedcov a dary Európy v Martine poučia aj budúcnosť

Vianočný dar do Trnavy

Košické múzy v nových šatách

Z košických kasární pochoduje kultúra

Bojnícke vzťahy prinášajú atrakcie

Metro v Holíči je najstarším na svete

Miesto v srdci v Liptovskom Mikuláši 

Kapušany pomáhajú hradu a tak aj občanom

Gbely chránia prírodu, ktorá ich rozvíja

Opustení ľudia našli v Santovke nový domov

Z Bruselu na návšteve slovenských projektov

Atraktívne Kúty chcú pritiahnuť deti

Utrápenú detskú dušu v škole v Hriňovej liečia láskavo

 

Zo Spišskej Belej je mestečko poučenia

Seňa ako európska dedina, ktorá je začiatkom vesmíru poznania

Z drogovej džungle kaštieľ, čo priťahuje (európsku) budúcnosť

Mamuty v Hajnačke lákajú Európu

Ako sa prebúdza do života zakliaty kaštieľ v Galante

Európske cesty nielen pre ľudí

Ako žiť sa učia v Revúcej od tých, čo Európu budovali

Škola hrou v Hlinnom slúži celej dedine

Blaho obce Maňa je blahom aj pre Európu

Často kladené otázky