Ďalšie voľné termíny na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP

Dátum: 18. 3. 2008

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR informuje o ďalších voľných termínoch na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania

Vážení žiadatelia, rezervácia termínov na predloženie žiadostí o NFP prebiehala do 18.3. 2008 pričom posledný rezervačný termín bol potvrdený niekoľko minút po 12-tej hodine. Ako sme Vás už informovali v databáze evidujeme množstvo viacnásobných rezervácií termínov na ten istý projekt.

Riadiaci orgán pre ROP z tohto dôvodu začal dnešným dňom overovať jednotlivé rezervácie telefonicky u štatutárnych zástupcov jednotlivých žiadateľov. Denne takouto formou Radiaci orgán pre ROP zabezpečí overenie cca 100 rezervácií. V prípade viacnásobných rezervácií je zároveň po dohode so žiadateľom určený jeden záväzný termín predloženia žiadosti. Ostatné termíny budú uvoľnené každý pracovný deň o 10.00 hod. na rezervačnej sekcii stránky www.ropka.sk pre ďalších žiadateľov. V prípade, že ste z rôznych príčin nezarezervovali termín na predloženie žiadosti o NFP počas 17.3.-18.3. 2008 budete mať túto možnosť v nasledujúcich 15 pracovných dňoch.

Riadiaci orgán pre ROP zároveň informuje žiadateľov, že emailová adresa info@ropka.sk neslúži na rušenie rezervácií alebo na akúkoľvek inú komunikáciu s Riadiacim orgánom pre ROP týkajúcu sa rezervácie termínov. Touto cestou sa však chceme poďakovať za obdržané poďakovania a povzbudivé slová týkajúce sa elektronickej rezervácie termínov.  

Čítajte FOCUS ROP

V Myjave majú hasičov na pomoc v každej situácii

Hrdinovia z Nového Mesta nad Váhom

Cesty tretej triedy lákajú do Nových Sadov

Slovenské „turínske“ plátno v Hronskom Beňadiku priťahuje ľudí stáročia

Trenčianske hodiny bijú už veselšie

Knižná kultúra v Poprade žije naplno

Spišské Podhradie nežije v stredoveku

O únii najviac vedia v Senici

Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu

Kvalitnejší život v levočskej Materskej škole

Na Základnej škole vo Svite svitá na lepšie časy

Európska posila pre dobrovoľníkov v Nálepkove

V Leviciach si už nikto nikomu nič nezávidí

Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca

Krok za krokom vpred aj v Spišskom Štiavniku

Aj odvaha v Levoči potrebuje správne podmienky

Kto strávi na Bojníckom zámku hodinu - omladne vraj až o rok

V Novej Bystrici majú viac nových stavieb

V Leopoldove sa husi kúpu už len doma 

Dary vedcov a dary Európy v Martine poučia aj budúcnosť

Vianočný dar do Trnavy

Košické múzy v nových šatách

Z košických kasární pochoduje kultúra

Bojnícke vzťahy prinášajú atrakcie

Metro v Holíči je najstarším na svete

Miesto v srdci v Liptovskom Mikuláši 

Kapušany pomáhajú hradu a tak aj občanom

Gbely chránia prírodu, ktorá ich rozvíja

Opustení ľudia našli v Santovke nový domov

Z Bruselu na návšteve slovenských projektov

Atraktívne Kúty chcú pritiahnuť deti

Utrápenú detskú dušu v škole v Hriňovej liečia láskavo

 

Zo Spišskej Belej je mestečko poučenia

Seňa ako európska dedina, ktorá je začiatkom vesmíru poznania

Z drogovej džungle kaštieľ, čo priťahuje (európsku) budúcnosť

Mamuty v Hajnačke lákajú Európu

Ako sa prebúdza do života zakliaty kaštieľ v Galante

Európske cesty nielen pre ľudí

Ako žiť sa učia v Revúcej od tých, čo Európu budovali

Škola hrou v Hlinnom slúži celej dedine

Blaho obce Maňa je blahom aj pre Európu

Často kladené otázky