Webové sídlo ropka.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Rezervácia termínov na predkladanie žiadostí o NFP neprebehla v súlade s textom výzvy, podľa ktorého malo byť ukončenie rezervácie oznámené 7 dní vopred. Kedy bude otvorená ďalšia rezervácia?

Rezervácia termínov na predkladanie žiadostí o NFP pre 1. hodnotiace kolo priebežnej výzvy ROP-1.12008/01, prebehla v súlade s textom vyhlásenej výzvy. Nasledovný citovaný text, ktorý hovorí o oznámení ukončenia možnosti rezervovať termíny na predkladanie žiadostí o NFP sa týka ukončenia rezervácie termínov v rámci priebežnej výzvy a nie v rámci jednotlivých hodnotiacich kôl priebežnej výzvy:
Presná citácia textu z výzvy:
„Ukončenie možnosti rezervácie termínov na predkladanie žiadostí o NFP v rámci tejto výzvy oznámi Riadiaci orgán pre ROP 7 dní vopred na internetovej stránke www.ropka.sk/rezervacia a na súvisiacich stránkach (www.build.gov.sk a www.nsrr.sk).“

Z uvedeného textu vyplýva, že rezervácie termínov pre ďalšie hodnotiace kolá v rámci tejto priebežnej výzvy budú pokračovať ďalej v zmysle procesov, ktoré sú podrobnejšie popísané v Príručke pre žiadateľa v rámci ROP a v texte na internetovej stránke www.ropka.sk.
Riadiaci orgán pre ROP si dovoľuje žiadateľov ubezpečiť, že rezervácia termínov pre 2. hodnotiace kolo v rámci tejto priebežnej výzvy začne v polovici marca 2008 v zmysle schémy č. 5 v Príručke pre žiadateľov v rámci ROP. Presný termín začatia rezervácie pre 2. hodnotiace kolo bude oznámený minimálne týždeň vopred na internetovej stránke www.ropka.sk. Opatrenie 1.1 ROP má celkovú alokáciu 410 mil. EUR a je naplánované na roky 2007-2013 (+ 2 roky). Uvedený cyklický proces založený na hodnotiacich kolách v rámci priebežných výziev zabezpečí prijatie vyše 300 projektov ročne.

Čítajte FOCUS ROP

V Myjave majú hasičov na pomoc v každej situácii

Hrdinovia z Nového Mesta nad Váhom

Cesty tretej triedy lákajú do Nových Sadov

Slovenské „turínske“ plátno v Hronskom Beňadiku priťahuje ľudí stáročia

Trenčianske hodiny bijú už veselšie

Knižná kultúra v Poprade žije naplno

Spišské Podhradie nežije v stredoveku

O únii najviac vedia v Senici

Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu

Kvalitnejší život v levočskej Materskej škole

Na Základnej škole vo Svite svitá na lepšie časy

Európska posila pre dobrovoľníkov v Nálepkove

V Leviciach si už nikto nikomu nič nezávidí

Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca

Krok za krokom vpred aj v Spišskom Štiavniku

Aj odvaha v Levoči potrebuje správne podmienky

Kto strávi na Bojníckom zámku hodinu - omladne vraj až o rok

V Novej Bystrici majú viac nových stavieb

V Leopoldove sa husi kúpu už len doma 

Dary vedcov a dary Európy v Martine poučia aj budúcnosť

Vianočný dar do Trnavy

Košické múzy v nových šatách

Z košických kasární pochoduje kultúra

Bojnícke vzťahy prinášajú atrakcie

Metro v Holíči je najstarším na svete

Miesto v srdci v Liptovskom Mikuláši 

Kapušany pomáhajú hradu a tak aj občanom

Gbely chránia prírodu, ktorá ich rozvíja

Opustení ľudia našli v Santovke nový domov

Z Bruselu na návšteve slovenských projektov

Atraktívne Kúty chcú pritiahnuť deti

Utrápenú detskú dušu v škole v Hriňovej liečia láskavo

 

Zo Spišskej Belej je mestečko poučenia

Seňa ako európska dedina, ktorá je začiatkom vesmíru poznania

Z drogovej džungle kaštieľ, čo priťahuje (európsku) budúcnosť

Mamuty v Hajnačke lákajú Európu

Ako sa prebúdza do života zakliaty kaštieľ v Galante

Európske cesty nielen pre ľudí

Ako žiť sa učia v Revúcej od tých, čo Európu budovali

Škola hrou v Hlinnom slúži celej dedine

Blaho obce Maňa je blahom aj pre Európu

Často kladené otázky