Webové sídlo ropka.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb

Prioritná os: 4. Regenerácia sídiel
Opatrenie: 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb
Dátum platnosti: od 15. 2. 2013 do 17. 5. 2013
Kód vyzvy: ROP-4.2-2013/01

Oznam RO pre ROP  k výzve na predkladanie žiadostí o NFP- ROP-4.2-2013/01 

Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program oznamuje oprávneným žiadateľom v rámci Prioritnej osi 4 „Regenerácia sídiel“, Opatrenie 4.2 „Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb“ aktualizáciu vzoru Žiadosti o NFP. Aktualizácia sa týka str. 3 tab. „7. Projekt“ časť „Hospodárska činnosť“, kde sa pôvodné znenie: „22 - iné nešpecifikované služby“ nahrádza znením: „21 - Činnosti súvisiace so životným prostredím“ a úpravy číslovania povinných príloh v časti „16. Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP“.

Oznam o zmene formálnych náležitostí výzvy ROP-4.2-2013_01.doc 

Vzor Žiadosť o NFP 4.2 ROP 2013_01 aktualizovaný.doc


Pôvodné dokumenty k výzve:

Výzva 4.2 ROP 2013_01.doc

Vzor Žiadosť o NFP 4.2 ROP 2013_01.doc

Opis projektu 4.2 ROP 2013_01.xls

Štandardy vybavenia staníc v pôsobnosti HaZZ.doc

Číselník oprávnených výdavkov pre opatrenie 4.2 ROP.xls

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP.doc


 

Zoznam schválených ŽoNFPROP 4.2-2013-01.xls


 Správa o vyhodnoteni_ROP-4.2-2013.doc

Čítajte FOCUS ROP

V Myjave majú hasičov na pomoc v každej situácii

Hrdinovia z Nového Mesta nad Váhom

Cesty tretej triedy lákajú do Nových Sadov

Slovenské „turínske“ plátno v Hronskom Beňadiku priťahuje ľudí stáročia

Trenčianske hodiny bijú už veselšie

Knižná kultúra v Poprade žije naplno

Spišské Podhradie nežije v stredoveku

O únii najviac vedia v Senici

Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu

Kvalitnejší život v levočskej Materskej škole

Na Základnej škole vo Svite svitá na lepšie časy

Európska posila pre dobrovoľníkov v Nálepkove

V Leviciach si už nikto nikomu nič nezávidí

Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca

Krok za krokom vpred aj v Spišskom Štiavniku

Aj odvaha v Levoči potrebuje správne podmienky

Kto strávi na Bojníckom zámku hodinu - omladne vraj až o rok

V Novej Bystrici majú viac nových stavieb

V Leopoldove sa husi kúpu už len doma 

Dary vedcov a dary Európy v Martine poučia aj budúcnosť

Vianočný dar do Trnavy

Košické múzy v nových šatách

Z košických kasární pochoduje kultúra

Bojnícke vzťahy prinášajú atrakcie

Metro v Holíči je najstarším na svete

Miesto v srdci v Liptovskom Mikuláši 

Kapušany pomáhajú hradu a tak aj občanom

Gbely chránia prírodu, ktorá ich rozvíja

Opustení ľudia našli v Santovke nový domov

Z Bruselu na návšteve slovenských projektov

Atraktívne Kúty chcú pritiahnuť deti

Utrápenú detskú dušu v škole v Hriňovej liečia láskavo

 

Zo Spišskej Belej je mestečko poučenia

Seňa ako európska dedina, ktorá je začiatkom vesmíru poznania

Z drogovej džungle kaštieľ, čo priťahuje (európsku) budúcnosť

Mamuty v Hajnačke lákajú Európu

Ako sa prebúdza do života zakliaty kaštieľ v Galante

Európske cesty nielen pre ľudí

Ako žiť sa učia v Revúcej od tých, čo Európu budovali

Škola hrou v Hlinnom slúži celej dedine

Blaho obce Maňa je blahom aj pre Európu

Často kladené otázky