Webové sídlo ropka.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

3.1b Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov - intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok

Prioritná os: 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu
Opatrenie: 3.1 Posilnenie kultúrného potenciálu regiónov
Dátum platnosti: od 14. 9. 2009 do 17. 3. 2010
Kód vyzvy: ROP-3.1b-2009/02

Výzva ROP-3.1b-2009_02.doc

Vzor - Žiadosť o NFP - 3.1b ROP 2009.doc

Opis projektu - 3.1b ROP 2009.xls

FA - 3.1b ROP 2009.xls

Zmluva o poskytnutí NFP + prílohy.zip


Pozastavenie výzvy ROP-3.1b-2009/02.doc

Vzor Zmluvy o poskynutí NFP.zip


Zmena dátumu ukončenia výzvy ROP-3.1b-2009/02.doc


Zoznam schválených žiadostí o NFP ROP-3.1b-2009/02 (1. kolo).xls

Zoznam schválených žiadostí o NFP ROP-3.1b-2009/02 (2. kolo).xls

Zoznam schválených žiadostí o NFP ROP-3.1b-2009/02 (3,4. kolo).xls

 

Správa o vyhodnotení výzvy 3ROP 3.1b 2009_02.doc


Programový manuál ROP verzia 1.8 (platná od 10.9.2009).zip

Príručka pre žiadateľa-prijímateľa v rámci ROP verzia 1.8 (platná od 10.9.2009).zip


Oznam Riadiaceho orgánu pre ROP o oprave nesprávností v Programovom manuáli ROP verzia 1.8

Riadiaci orgán pre ROP oznamuje, že vo verzii 1.8 Programového manuálu ROP, ktorý bol zverejnený 10.9.2009 bola odstránená zrejmá chyba. Nesprávnosť bola upravená len v schéme č. 5 na str. 45 Programového manuálu ROP. Upravený Programový manuál ROP verzia 1.8 bol zverejnený v časti Dokumenty na stiahnutie.

Čítajte FOCUS ROP

V Myjave majú hasičov na pomoc v každej situácii

Hrdinovia z Nového Mesta nad Váhom

Cesty tretej triedy lákajú do Nových Sadov

Slovenské „turínske“ plátno v Hronskom Beňadiku priťahuje ľudí stáročia

Trenčianske hodiny bijú už veselšie

Knižná kultúra v Poprade žije naplno

Spišské Podhradie nežije v stredoveku

O únii najviac vedia v Senici

Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu

Kvalitnejší život v levočskej Materskej škole

Na Základnej škole vo Svite svitá na lepšie časy

Európska posila pre dobrovoľníkov v Nálepkove

V Leviciach si už nikto nikomu nič nezávidí

Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca

Krok za krokom vpred aj v Spišskom Štiavniku

Aj odvaha v Levoči potrebuje správne podmienky

Kto strávi na Bojníckom zámku hodinu - omladne vraj až o rok

V Novej Bystrici majú viac nových stavieb

V Leopoldove sa husi kúpu už len doma 

Dary vedcov a dary Európy v Martine poučia aj budúcnosť

Vianočný dar do Trnavy

Košické múzy v nových šatách

Z košických kasární pochoduje kultúra

Bojnícke vzťahy prinášajú atrakcie

Metro v Holíči je najstarším na svete

Miesto v srdci v Liptovskom Mikuláši 

Kapušany pomáhajú hradu a tak aj občanom

Gbely chránia prírodu, ktorá ich rozvíja

Opustení ľudia našli v Santovke nový domov

Z Bruselu na návšteve slovenských projektov

Atraktívne Kúty chcú pritiahnuť deti

Utrápenú detskú dušu v škole v Hriňovej liečia láskavo

 

Zo Spišskej Belej je mestečko poučenia

Seňa ako európska dedina, ktorá je začiatkom vesmíru poznania

Z drogovej džungle kaštieľ, čo priťahuje (európsku) budúcnosť

Mamuty v Hajnačke lákajú Európu

Ako sa prebúdza do života zakliaty kaštieľ v Galante

Európske cesty nielen pre ľudí

Ako žiť sa učia v Revúcej od tých, čo Európu budovali

Škola hrou v Hlinnom slúži celej dedine

Blaho obce Maňa je blahom aj pre Európu

Často kladené otázky