Webové sídlo ropka.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Aktuality

 
<< < 21 22 23 24 25 > >>

Zoznam schválených žiadostí 7. kola predkladania žiadostí o NFP v rámci výzvy na infraštruktúru vzdelávania

Riadiaci orgán pre ROP uverejňuje v súlade so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu zoznam schválených žiadostí zo 7. kola predkladania žiadostí o NFP v rámci výzvy ROP-1.1-2008/01 na opatrenie Infraštruktúra vzdelávania. Zoznam schválených žiadostí o NFP nájdete v časti Aktuálne výzvy.
9. 12. 2008

Zoznam schválených žiadostí 6. kola predkladania žiadostí o NFP v rámci výzvy na infraštruktúru vzdelávania

Riadiaci orgán pre ROP uverejňuje v súlade so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu zoznam schválených žiadostí z 6. kola predkladania žiadostí o NFP v rámci výzvy ROP-1.1-2008/01 na opatrenie Infraštruktúra vzdelávania. Zoznam schválených žiadostí o NFP nájdete v časti Aktuálne výzvy.
31. 10. 2008

Zoznam schválených žiadostí 5. kola predkladania žiadostí o NFP v rámci výzvy na infraštruktúru vzdelávania

Riadiaci orgán pre ROP uverejňuje v súlade so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu zoznam schválených žiadostí z 5. kola predkladania žiadostí o NFP v rámci výzvy ROP-1.1-2008/01 na opatrenie Infraštruktúra vzdelávania. Zoznam schválených žiadostí o NFP nájdete v časti Aktuálne výzvy.
27. 10. 2008

Zoznam schválených žiadostí 4. kola predkladania žiadostí o NFP v rámci výzvy na infraštruktúru vzdelávania

Riadiaci orgán pre ROP uverejňuje v súlade so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu zoznam schválených žiadostí zo 4. kola predkladania žiadostí o NFP v rámci výzvy ROP-1.1-2008/01 na opatrenie Infraštruktúra vzdelávania. Zoznam schválených žiadostí o NFP nájdete v časti Aktuálne výzvy.
18. 9. 2008

Regionálny operačný program a horizontálne priority

Regionálny operačný program má svojim prierezovým charakterom potenciál prispievať k napĺňaniu cieľov všetkých štyroch horizontálnych priorít Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007-2013. Na implementácii horizontálnych priorít spolupracuje Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program s koordinátormi horizontálnych priorít. Podrobnejšie informácie o problematike horizontálnych priorít sú dostupné na internetových stránkach jednotlivých koordinátorov horizontálnych priorít: Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity: http://romovia.vlada.gov.sk/ Horizontálna priorita Rovnosť príležitostí: www.gender.gov.sk Horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj: http://tur.vlada.gov.sk/ Horizontálna priorita Informačná spoločnosť: http://www.government.gov.sk/7588/horizontalna-priorita-informacna-spolocnost.php
18. 9. 2008

Informácia o výsledku hlasovania Monitorovacieho výboru pre ROP písomnou procedúrou zo dňa 31.7.2008

Riadiaci orgán pre ROP oznamuje, že v časti Monitorovací výbor sú uverejnené výsledky hlasovania Monitorovacieho výboru pre ROP zo dňa 31.7.2008, ktoré sa uskutočnilo písomnou procedúrou v zmysle čl. 5 Rokovacieho poriadku Monitorovacieho výboru pre ROP.
9. 9. 2008

Aktualizácia "Často kladených otázok"

Riadiaci orgán pre ROP informuje, že v sekcii Často kladené otázky si žiadatelia môžu stiahnuť aktualizovaný prehľad odpovedí na často kladené otázky žiadateľov.
9. 9. 2008

Zoznam schválených žiadostí 3. kola predkladania žiadostí o NFP v rámci výzvy na infraštruktúru vzdelávania

Riadiaci orgán pre ROP uverejňuje v súlade so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu zoznam schválených žiadostí z 3. kola predkladania žiadostí o NFP v rámci výzvy ROP-1.1-2008/01 na opatrenie Infraštruktúra vzdelávania. Zoznam schválených žiadostí o NFP nájdete v časti Aktuálne výzvy.
27. 8. 2008

Informácia o zmene Harmonogramu výziev pre opatrenia ROP na rok 2008

Riadiaci orgán pre ROP oznamuje potenciálnym žiadateľom, že pozastavuje platnosť Harmonogramu výziev pre opatrenia ROP na rok 2008 vydaného dňa 25. 4. 2008 a v súčasnosti pripravuje jeho aktualizáciu.
26. 8. 2008
<< < 21 22 23 24 25 > >>

Čítajte FOCUS ROP

V Myjave majú hasičov na pomoc v každej situácii

Hrdinovia z Nového Mesta nad Váhom

Cesty tretej triedy lákajú do Nových Sadov

Slovenské „turínske“ plátno v Hronskom Beňadiku priťahuje ľudí stáročia

Trenčianske hodiny bijú už veselšie

Knižná kultúra v Poprade žije naplno

Spišské Podhradie nežije v stredoveku

O únii najviac vedia v Senici

Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu

Kvalitnejší život v levočskej Materskej škole

Na Základnej škole vo Svite svitá na lepšie časy

Európska posila pre dobrovoľníkov v Nálepkove

V Leviciach si už nikto nikomu nič nezávidí

Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca

Krok za krokom vpred aj v Spišskom Štiavniku

Aj odvaha v Levoči potrebuje správne podmienky

Kto strávi na Bojníckom zámku hodinu - omladne vraj až o rok

V Novej Bystrici majú viac nových stavieb

V Leopoldove sa husi kúpu už len doma 

Dary vedcov a dary Európy v Martine poučia aj budúcnosť

Vianočný dar do Trnavy

Košické múzy v nových šatách

Z košických kasární pochoduje kultúra

Bojnícke vzťahy prinášajú atrakcie

Metro v Holíči je najstarším na svete

Miesto v srdci v Liptovskom Mikuláši 

Kapušany pomáhajú hradu a tak aj občanom

Gbely chránia prírodu, ktorá ich rozvíja

Opustení ľudia našli v Santovke nový domov

Z Bruselu na návšteve slovenských projektov

Atraktívne Kúty chcú pritiahnuť deti

Utrápenú detskú dušu v škole v Hriňovej liečia láskavo

 

Zo Spišskej Belej je mestečko poučenia

Seňa ako európska dedina, ktorá je začiatkom vesmíru poznania

Z drogovej džungle kaštieľ, čo priťahuje (európsku) budúcnosť

Mamuty v Hajnačke lákajú Európu

Ako sa prebúdza do života zakliaty kaštieľ v Galante

Európske cesty nielen pre ľudí

Ako žiť sa učia v Revúcej od tých, čo Európu budovali

Škola hrou v Hlinnom slúži celej dedine

Blaho obce Maňa je blahom aj pre Európu

Často kladené otázky