Webové sídlo ropka.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Aktuality

 
<< < 20 21 22 23 24 25 > >>

Riadiaci orgán pre ROP uverejňuje aktualizovaný Programový manuál pre ROP verziu 1.5

Riadiaci orgán pre ROP uverejňuje aktualizovaný Programový manuál pre ROP verziu 1.5. Uvedený dokument poskytuje aktuálne informácie, na základe ktorých bude vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 4.1a Regenerácia sídiel – samostatne dopytovo orientované projekty ROP. Aktuálnu verziu Programového manuálu pre ROP je možné nájsť v časti Dokumenty na stiahnutie.
9. 3. 2009

Zoznam schválených žiadostí 9. kola predkladania žiadostí o NFP v rámci výzvy na infraštruktúru vzdelávania

Riadiaci orgán pre ROP uverejňuje v súlade so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu zoznam schválených žiadostí z 9. kola predkladania žiadostí o NFP v rámci výzvy ROP-1.1-2008/01 na opatrenie Infraštruktúra vzdelávania. Zoznam schválených žiadostí o NFP nájdete v časti Aktuálne výzvy.
25. 2. 2009

Inštrukcie k vypracovaniu žiadosti o platbu v rámci ROP.

Riadiaci orgán pre ROP, v záujme zabezpečenia efektívneho čerpania schválených NFP v rámci ROP, uverejňuje Inštrukcie k vypracovaniu žiadosti o platbu vrátane aktuálnych formulárov. Prijímateľ je oprávnený predložiť prvú žiadosť o platbu na Riadiaci orgán pre ROP až po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP a splnení ďalších podmienok, ktoré sú uvedené v Inštrukciách. Inštrukcie nájdete v časti „Dokumenty na stiahnutie – Riadiace dokumenty".
21. 1. 2009

Zoznam schválených žiadostí 8. kola predkladania žiadostí o NFP v rámci výzvy na infraštruktúru vzdelávania

Riadiaci orgán pre ROP uverejňuje v súlade so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu zoznam schválených žiadostí z 8. kola predkladania žiadostí o NFP v rámci výzvy ROP-1.1-2008/01 na opatrenie Infraštruktúra vzdelávania. Zoznam schválených žiadostí o NFP nájdete v časti Aktuálne výzvy.
16. 1. 2009

Upozornenie pre potenciálnych prijímateľov v súvislosti s novou legislatívou SR

Riadiaci orgán pre ROP oznamuje potenciálnym žiadateľom, že od 1. januára 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 528/2008 Z.z o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja. V nadväznosti na uvedené zákony si dovoľujeme upozorniť všetkých potenciálnych prijímateľov na vybrané ustanovenia uvedených zákonov:
15. 1. 2009

Riadiaci orgán pre ROP uverejňuje aktualizovaný Harmonogram výziev na rok 2009 v časti Dokumenty na stiahnutie.

9. 1. 2009
<< < 20 21 22 23 24 25 > >>

Čítajte FOCUS ROP

V Myjave majú hasičov na pomoc v každej situácii

Hrdinovia z Nového Mesta nad Váhom

Cesty tretej triedy lákajú do Nových Sadov

Slovenské „turínske“ plátno v Hronskom Beňadiku priťahuje ľudí stáročia

Trenčianske hodiny bijú už veselšie

Knižná kultúra v Poprade žije naplno

Spišské Podhradie nežije v stredoveku

O únii najviac vedia v Senici

Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu

Kvalitnejší život v levočskej Materskej škole

Na Základnej škole vo Svite svitá na lepšie časy

Európska posila pre dobrovoľníkov v Nálepkove

V Leviciach si už nikto nikomu nič nezávidí

Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca

Krok za krokom vpred aj v Spišskom Štiavniku

Aj odvaha v Levoči potrebuje správne podmienky

Kto strávi na Bojníckom zámku hodinu - omladne vraj až o rok

V Novej Bystrici majú viac nových stavieb

V Leopoldove sa husi kúpu už len doma 

Dary vedcov a dary Európy v Martine poučia aj budúcnosť

Vianočný dar do Trnavy

Košické múzy v nových šatách

Z košických kasární pochoduje kultúra

Bojnícke vzťahy prinášajú atrakcie

Metro v Holíči je najstarším na svete

Miesto v srdci v Liptovskom Mikuláši 

Kapušany pomáhajú hradu a tak aj občanom

Gbely chránia prírodu, ktorá ich rozvíja

Opustení ľudia našli v Santovke nový domov

Z Bruselu na návšteve slovenských projektov

Atraktívne Kúty chcú pritiahnuť deti

Utrápenú detskú dušu v škole v Hriňovej liečia láskavo

 

Zo Spišskej Belej je mestečko poučenia

Seňa ako európska dedina, ktorá je začiatkom vesmíru poznania

Z drogovej džungle kaštieľ, čo priťahuje (európsku) budúcnosť

Mamuty v Hajnačke lákajú Európu

Ako sa prebúdza do života zakliaty kaštieľ v Galante

Európske cesty nielen pre ľudí

Ako žiť sa učia v Revúcej od tých, čo Európu budovali

Škola hrou v Hlinnom slúži celej dedine

Blaho obce Maňa je blahom aj pre Európu

Často kladené otázky