Informácia o rezervácii termínov na predkladanie žiadostí

Dátum: 17. 3. 2008

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR priebežne informuje o postupe pri elektronickej rezervácii termínov na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ.

Dôvodom zaplnenia 1.500 poskytnutých voľných termínov bolo, že došlo vo viacerých prípadoch k viacnásobnému zaregistrovaniu toho istého projektu od jedného žiadateľa. Horlivosťou niektorých žiadateľov došlo k obsadeniu veľkého množstva termínov, ktoré naopak nemohli využiť ďalší žiadatelia. Zároveň to malo vplyv aj na spomalenie systému rezervácie vzhľadom na enormnú vyťaženosť serverov.

V súčasnosti sa spracúvajú štatistiky pripojení, avšak podľa odborných odhadov išlo v pomeroch Slovenskej republiky o rekordný nápor. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR vzniknutú situáciu v krátkom čase vyrieši. Tak ako je uvedené už v samotnej výzve, nadpočetné registrácie jedného projektu budú odstránené, čím sa uvoľnia termíny pre ďalších žiadateľov.  

Lehota na potvrdenie rezervácie sa vzhľadom na nevyhnutnosť zabezpečiť potvrdenie rezervovaných termínov zasielaných sms správami predlžuje na cca 3-4 hodiny. Po tomto termíne budú automaticky uvoľnené nepotvrdené rezervácie.

Čítajte FOCUS ROP

V Myjave majú hasičov na pomoc v každej situácii

Hrdinovia z Nového Mesta nad Váhom

Cesty tretej triedy lákajú do Nových Sadov

Slovenské „turínske“ plátno v Hronskom Beňadiku priťahuje ľudí stáročia

Trenčianske hodiny bijú už veselšie

Knižná kultúra v Poprade žije naplno

Spišské Podhradie nežije v stredoveku

O únii najviac vedia v Senici

Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu

Kvalitnejší život v levočskej Materskej škole

Na Základnej škole vo Svite svitá na lepšie časy

Európska posila pre dobrovoľníkov v Nálepkove

V Leviciach si už nikto nikomu nič nezávidí

Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca

Krok za krokom vpred aj v Spišskom Štiavniku

Aj odvaha v Levoči potrebuje správne podmienky

Kto strávi na Bojníckom zámku hodinu - omladne vraj až o rok

V Novej Bystrici majú viac nových stavieb

V Leopoldove sa husi kúpu už len doma 

Dary vedcov a dary Európy v Martine poučia aj budúcnosť

Vianočný dar do Trnavy

Košické múzy v nových šatách

Z košických kasární pochoduje kultúra

Bojnícke vzťahy prinášajú atrakcie

Metro v Holíči je najstarším na svete

Miesto v srdci v Liptovskom Mikuláši 

Kapušany pomáhajú hradu a tak aj občanom

Gbely chránia prírodu, ktorá ich rozvíja

Opustení ľudia našli v Santovke nový domov

Z Bruselu na návšteve slovenských projektov

Atraktívne Kúty chcú pritiahnuť deti

Utrápenú detskú dušu v škole v Hriňovej liečia láskavo

 

Zo Spišskej Belej je mestečko poučenia

Seňa ako európska dedina, ktorá je začiatkom vesmíru poznania

Z drogovej džungle kaštieľ, čo priťahuje (európsku) budúcnosť

Mamuty v Hajnačke lákajú Európu

Ako sa prebúdza do života zakliaty kaštieľ v Galante

Európske cesty nielen pre ľudí

Ako žiť sa učia v Revúcej od tých, čo Európu budovali

Škola hrou v Hlinnom slúži celej dedine

Blaho obce Maňa je blahom aj pre Európu

Často kladené otázky