Webové sídlo ropka.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Riadiaci orgán pre ROP uverejňuje aktualizované dokumenty Programový manuál verzia 1.3 a Príručka pre žiadateľa v rámci ROP verzia 1.3 platné od 24.6.2008.

Dátum: 25. 6. 2008

V nadväznosti na zasadnutie Monitorovacieho výboru pre ROP dňa 12.6.2008 a aktualizáciu Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 boli aktualizované základné dokumenty pre implementáciu ROP. Bližšie informácie o aktualizácii týchto dokumentov...

Aktualizácia sa týka predovšetkým:

·         Sústavy oprávnených výdavkov na úrovni opaterní, ktorá tvorí prílohu č. 1 Programovéhu manuálu ROP a Príručky pre žiadateľa v rámci ROP,

·         Kritérií pre hodnotenie projektov pre jednotlivé opatrenia, ktoré tvoria prílohu č. 2 Programového manuálu ROP,

·         Ukazovateľov pre horizontálne priority, ktoré tvoria prílohu č. 4 Programového manuálu ROP

·         Upresnenia textu Programového manuálu ROP a Príručky pre žiadateľov v rámci ROP v kapitole 2.

 

Aktuálne verzie oboch dokumentov je možné stiahnuť v sekcii Dokumenty na stiahnutie

Žiadna zo zmien nemá vplyv na oprávnenosť žiadateľov a oprávnenosť projektov prijímaných v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci opatrenia 1.1 s kódom ROP-1.1-2008/01 a výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci opatenia 4.2 s kódom ROP-4.2-2008/01.

Čítajte FOCUS ROP

V Myjave majú hasičov na pomoc v každej situácii

Hrdinovia z Nového Mesta nad Váhom

Cesty tretej triedy lákajú do Nových Sadov

Slovenské „turínske“ plátno v Hronskom Beňadiku priťahuje ľudí stáročia

Trenčianske hodiny bijú už veselšie

Knižná kultúra v Poprade žije naplno

Spišské Podhradie nežije v stredoveku

O únii najviac vedia v Senici

Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu

Kvalitnejší život v levočskej Materskej škole

Na Základnej škole vo Svite svitá na lepšie časy

Európska posila pre dobrovoľníkov v Nálepkove

V Leviciach si už nikto nikomu nič nezávidí

Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca

Krok za krokom vpred aj v Spišskom Štiavniku

Aj odvaha v Levoči potrebuje správne podmienky

Kto strávi na Bojníckom zámku hodinu - omladne vraj až o rok

V Novej Bystrici majú viac nových stavieb

V Leopoldove sa husi kúpu už len doma 

Dary vedcov a dary Európy v Martine poučia aj budúcnosť

Vianočný dar do Trnavy

Košické múzy v nových šatách

Z košických kasární pochoduje kultúra

Bojnícke vzťahy prinášajú atrakcie

Metro v Holíči je najstarším na svete

Miesto v srdci v Liptovskom Mikuláši 

Kapušany pomáhajú hradu a tak aj občanom

Gbely chránia prírodu, ktorá ich rozvíja

Opustení ľudia našli v Santovke nový domov

Z Bruselu na návšteve slovenských projektov

Atraktívne Kúty chcú pritiahnuť deti

Utrápenú detskú dušu v škole v Hriňovej liečia láskavo

 

Zo Spišskej Belej je mestečko poučenia

Seňa ako európska dedina, ktorá je začiatkom vesmíru poznania

Z drogovej džungle kaštieľ, čo priťahuje (európsku) budúcnosť

Mamuty v Hajnačke lákajú Európu

Ako sa prebúdza do života zakliaty kaštieľ v Galante

Európske cesty nielen pre ľudí

Ako žiť sa učia v Revúcej od tých, čo Európu budovali

Škola hrou v Hlinnom slúži celej dedine

Blaho obce Maňa je blahom aj pre Európu

Často kladené otázky