Webové sídlo ropka.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Informácia o spôsobe zmeny termínu na predloženia žiadosti o NFP

Dátum: 24. 4. 2008

Vážení žiadatelia, riadiaci orgán pre ROP pre Vás pripravil mechanizmus zmeny zarezervovaných termínov na predloženie žiadosti o NFP. V prípade potreby posunúť pôvodne zarezervovaný termín Vás žiadame o dodržanie nasledovného postupu. Viac...

 

Procedúra zmeny termínu sa skladá z troch krokov: 1. krok: žiadateľ si na stránke www.ropka.sk zarezervuje nový termín, ktorý mu viac vyhovuje; 2. krok: žiadateľ zašle žiadosť o zrušenie pôvodného termínu na e-mailovú adresu zmenaterminu@ropka.sk . Do predmetu správy je potrebné napísať "Žiadosť o zrušenie termínu na predloženie žiadosti o NFP". V texte správy je potrebné uviesť Žiadateľa, Názov subjektu v pôsobnosti žiadateľa a presný rezervovaný termín (t.j. dátum a čas), ktorý má byť zrušený; 3. krok: Riadiaci orgán pre ROP telefonicky potvrdí u štatutárneho zástupcu zmenu termínu a následne zabezpečí výmaz pôvodného termínu z databázy. Týmto postupom sa predíde viacnásobnej rezervácii termínov a uvoľnia sa termíny pre ostatných žiadateľov.

Čítajte FOCUS ROP

V Myjave majú hasičov na pomoc v každej situácii

Hrdinovia z Nového Mesta nad Váhom

Cesty tretej triedy lákajú do Nových Sadov

Slovenské „turínske“ plátno v Hronskom Beňadiku priťahuje ľudí stáročia

Trenčianske hodiny bijú už veselšie

Knižná kultúra v Poprade žije naplno

Spišské Podhradie nežije v stredoveku

O únii najviac vedia v Senici

Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu

Kvalitnejší život v levočskej Materskej škole

Na Základnej škole vo Svite svitá na lepšie časy

Európska posila pre dobrovoľníkov v Nálepkove

V Leviciach si už nikto nikomu nič nezávidí

Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca

Krok za krokom vpred aj v Spišskom Štiavniku

Aj odvaha v Levoči potrebuje správne podmienky

Kto strávi na Bojníckom zámku hodinu - omladne vraj až o rok

V Novej Bystrici majú viac nových stavieb

V Leopoldove sa husi kúpu už len doma 

Dary vedcov a dary Európy v Martine poučia aj budúcnosť

Vianočný dar do Trnavy

Košické múzy v nových šatách

Z košických kasární pochoduje kultúra

Bojnícke vzťahy prinášajú atrakcie

Metro v Holíči je najstarším na svete

Miesto v srdci v Liptovskom Mikuláši 

Kapušany pomáhajú hradu a tak aj občanom

Gbely chránia prírodu, ktorá ich rozvíja

Opustení ľudia našli v Santovke nový domov

Z Bruselu na návšteve slovenských projektov

Atraktívne Kúty chcú pritiahnuť deti

Utrápenú detskú dušu v škole v Hriňovej liečia láskavo

 

Zo Spišskej Belej je mestečko poučenia

Seňa ako európska dedina, ktorá je začiatkom vesmíru poznania

Z drogovej džungle kaštieľ, čo priťahuje (európsku) budúcnosť

Mamuty v Hajnačke lákajú Európu

Ako sa prebúdza do života zakliaty kaštieľ v Galante

Európske cesty nielen pre ľudí

Ako žiť sa učia v Revúcej od tých, čo Európu budovali

Škola hrou v Hlinnom slúži celej dedine

Blaho obce Maňa je blahom aj pre Európu

Často kladené otázky