5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov

Prioritná os: 5. Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
Opatrenie: 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravú obslužnosť regiónov
Dátum platnosti: od 25. 9. 2009 do 17. 3. 2010
Kód vyzvy: ROP-5.1-2009/01

Výzva ROP-5.1-2009/01.doc

Vzor - Žiadosť o NFP - 5.1 ROP 2009.doc

Opis projektu - 5.1 ROP 2009.xls

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP + prílohy.zip


Pozastavenie výzvy ROP-5.1-2009/01.doc

Vzor Zmluvy o poskynutí NFP.zip


Zmena dátumu ukončenia výzvy ROP-5.1-2009/01.doc

Správa o vyhodnotení výzvy ROP-5.1-2009-01.doc


Oznam Riadiaceho orgánu pre ROP k rezervácii termínov na predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-5.1-2009/01

V zmysle zverejnenej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP mala byť rezervácia termínov na predloženie žiadosti o NFP sprístupnená od 28.9.2009 od 10,00 hod. Riadiaci orgán pre ROP oznamuje, že z dôvodu vzniknutých technických problémov bude rezervácia spustená v stredu 30.9.2009, resp. vo štvrtok 1.10.2009. V prípade záujmu vykonať rezerváciu do doby sfunkčnenia rezervačných formulárov môžu žiadatelia rezerváciu vykonať formou zaslania e-mailu na adresu juraj.krajcirik@build.gov.sk. Text e-mailu by mal obsahovať vyžadované údaje v zmysle výzvy, najmä dátum predpokladaného predloženia žiadosti o NFP. Prijímanie žiadostí o NFP bude v zmysle platnej výzvy prebiehať v pracovných dňoch od 5.10.2009 do 31.12.2009 denne počas pracovných dní na územne príslušnom samosprávnom kraji, pričom denná kapacita je 1 žiadosť o NFP.

Čítajte FOCUS ROP

V Myjave majú hasičov na pomoc v každej situácii

Hrdinovia z Nového Mesta nad Váhom

Cesty tretej triedy lákajú do Nových Sadov

Slovenské „turínske“ plátno v Hronskom Beňadiku priťahuje ľudí stáročia

Trenčianske hodiny bijú už veselšie

Knižná kultúra v Poprade žije naplno

Spišské Podhradie nežije v stredoveku

O únii najviac vedia v Senici

Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu

Kvalitnejší život v levočskej Materskej škole

Na Základnej škole vo Svite svitá na lepšie časy

Európska posila pre dobrovoľníkov v Nálepkove

V Leviciach si už nikto nikomu nič nezávidí

Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca

Krok za krokom vpred aj v Spišskom Štiavniku

Aj odvaha v Levoči potrebuje správne podmienky

Kto strávi na Bojníckom zámku hodinu - omladne vraj až o rok

V Novej Bystrici majú viac nových stavieb

V Leopoldove sa husi kúpu už len doma 

Dary vedcov a dary Európy v Martine poučia aj budúcnosť

Vianočný dar do Trnavy

Košické múzy v nových šatách

Z košických kasární pochoduje kultúra

Bojnícke vzťahy prinášajú atrakcie

Metro v Holíči je najstarším na svete

Miesto v srdci v Liptovskom Mikuláši 

Kapušany pomáhajú hradu a tak aj občanom

Gbely chránia prírodu, ktorá ich rozvíja

Opustení ľudia našli v Santovke nový domov

Z Bruselu na návšteve slovenských projektov

Atraktívne Kúty chcú pritiahnuť deti

Utrápenú detskú dušu v škole v Hriňovej liečia láskavo

 

Zo Spišskej Belej je mestečko poučenia

Seňa ako európska dedina, ktorá je začiatkom vesmíru poznania

Z drogovej džungle kaštieľ, čo priťahuje (európsku) budúcnosť

Mamuty v Hajnačke lákajú Európu

Ako sa prebúdza do života zakliaty kaštieľ v Galante

Európske cesty nielen pre ľudí

Ako žiť sa učia v Revúcej od tých, čo Európu budovali

Škola hrou v Hlinnom slúži celej dedine

Blaho obce Maňa je blahom aj pre Európu

Často kladené otázky