Dôležitý oznam pre prijímateľov v súvislosti s predkladaním dokumentácie z procesu verejného obstarávania

Dátum: 14. 12. 2011


Na základe zistení kontrolných orgánov bude Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program od prijímateľov požadovať, aby súčasťou dokumentácie z procesu verejného obstarávania predloženého na kontrolu Riadiacemu orgánu resp. sprostredkovateľskému orgánu pod Riadiacim orgánom bolo aj čestné vyhlásenie prijímateľa, že medzi zamestnancami prijímateľa a uchádzačmi neexistuje pracovnoprávny alebo obdobný vzťah, ktorý by mal za následok porušenie niektorého z princípov verejného obstarávania.

Pri výkone kontroly verejných obstarávaní bol identifikovaný možný výskyt pracovnoprávnych a obdobných vzťahov  medzi prijímateľmi a uchádzačmi pri uzatváraní zmlúv na poskytnutie služieb, nákup tovarov a uskutočnenie stavebných prác týkajúcich sa schválených žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, čím by mohlo dôjsť k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní.

Vzor čestného vyhlásenia je možné stiahanuť tu. Nachádza sa aj v sekcii Verejné obstarávania a Dokumenty na stiahnutie - Riadiace dokumenty.

 

Čítajte FOCUS ROP

V Myjave majú hasičov na pomoc v každej situácii

Hrdinovia z Nového Mesta nad Váhom

Cesty tretej triedy lákajú do Nových Sadov

Slovenské „turínske“ plátno v Hronskom Beňadiku priťahuje ľudí stáročia

Trenčianske hodiny bijú už veselšie

Knižná kultúra v Poprade žije naplno

Spišské Podhradie nežije v stredoveku

O únii najviac vedia v Senici

Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu

Kvalitnejší život v levočskej Materskej škole

Na Základnej škole vo Svite svitá na lepšie časy

Európska posila pre dobrovoľníkov v Nálepkove

V Leviciach si už nikto nikomu nič nezávidí

Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca

Krok za krokom vpred aj v Spišskom Štiavniku

Aj odvaha v Levoči potrebuje správne podmienky

Kto strávi na Bojníckom zámku hodinu - omladne vraj až o rok

V Novej Bystrici majú viac nových stavieb

V Leopoldove sa husi kúpu už len doma 

Dary vedcov a dary Európy v Martine poučia aj budúcnosť

Vianočný dar do Trnavy

Košické múzy v nových šatách

Z košických kasární pochoduje kultúra

Bojnícke vzťahy prinášajú atrakcie

Metro v Holíči je najstarším na svete

Miesto v srdci v Liptovskom Mikuláši 

Kapušany pomáhajú hradu a tak aj občanom

Gbely chránia prírodu, ktorá ich rozvíja

Opustení ľudia našli v Santovke nový domov

Z Bruselu na návšteve slovenských projektov

Atraktívne Kúty chcú pritiahnuť deti

Utrápenú detskú dušu v škole v Hriňovej liečia láskavo

 

Zo Spišskej Belej je mestečko poučenia

Seňa ako európska dedina, ktorá je začiatkom vesmíru poznania

Z drogovej džungle kaštieľ, čo priťahuje (európsku) budúcnosť

Mamuty v Hajnačke lákajú Európu

Ako sa prebúdza do života zakliaty kaštieľ v Galante

Európske cesty nielen pre ľudí

Ako žiť sa učia v Revúcej od tých, čo Európu budovali

Škola hrou v Hlinnom slúži celej dedine

Blaho obce Maňa je blahom aj pre Európu

Často kladené otázky